Residu hoe zit het?

Residu zijn resten van gewasbeschermingsmiddelen die achterblijven op het gewas. Daarbij zijn er zowel residuen door toepassingen in de teelt als van toepassingen na de oogst om producten te beschermen tijdens de bewaring. Naast residu zijn er een aantal begrippen die op één of andere manier te maken hebben met residu:

MRL (Maximum Residu Level) is een handelsnorm die wordt bepaald voor voedingsmiddelen die in de handel worden gebracht. MRL is geen risiconorm maar een handelsnorm. Voor de hele EU is de MRL gelijk. De MRL wordt vastgesteld op basis van toepassing die landbouwkundig gezien noodzakelijk is voor een effectieve bestrijding. Het uitgangspunt daarbij is een goede agrarische praktijk (GAP). De MRL is vastgesteld op basis van landbouwkundige noodzaak.

ADI (Acceptabele Dagelijkse Inname) is de gemiddelde hoeveelheid van een stof die gedurende een heel leven dagelijks kan worden ingenomen zonder gezondheidsrisico's. De ADI berekening is van belang bij toelatingen, niet bij incidentele overschrijdingen van de MRL.

ARFD (Acute Referentie Dosis) is de hoeveelheid stof die je gedurende 1 maand of 1 dag kunt innemen zonder dat dit enig gezondheidseffect heeft. Bij overschrijding van de MRL wordt er gelijk gekeken of er een acuut gezondheidsrisico is.


Veiligheidsfactor

De ADI en de ARFD zijn toxicologische normen deze worden vastgesteld in diverse studies.

- De lange termijn studies onderzoeken de hoeveelheid product/kg lichaamsgewicht die een mens gedurende zijn hele leven dagelijks kan opnemen zonder enig effect. Dit leidt tot de ADI.

- De korte termijn studies onderzoeken de hoeveelheid product/kg lichaamsgewicht die een mens in korte tijd kan opnemen (bijvoorbeeld 1 maand of 1 dag) zonder dat er effect is. Dit leidt tot de ARFD.

Vervolgens wordt er een veiligheidsfactor van 100 overheen gelegd om tot een norm te komen. Dus als de korte termijn onderzoek is vastgesteld op 100 waarbij geen effect wordt aangetoond in onderzoek, dan wordt de ARFD vastgesteld op 1.


MRL is niet uniform

De vaststelling van MRL's wordt vastgesteld door de combinatie van studies naar effecten op basis van bijvoorbeeld diëten en blootstelling. Hier worden effectiviteitsonderzoeken meegenomen. De MRL mag nooit scherper zijn dan de ADI en de ARFD.

In de praktijk blijkt dat de MRL als handelsnorm wordt gehanteerd waarbij afnemers aanvullende eisen stellen t.a.v. een percentage van de MRL en het aantal stoffen dat mag worden teruggevonden.

De MRL wordt in Europa vastgesteld op basis van de meest kritische GAP in Europa. De EU-MRL staat voor vrij handelsverkeer in Europa.

Nu betekent dat er een EU norm is inderdaad ook dat er ander normen zijn. MRL's zijn wereldwijd niet gelijk. Dat komt door verschillen in teeltmethoden ander indeling van gewasgroepen andere toepassingen en afwijkende rekenmodellen. Dat betekent in geval van Export dat lokale normering goed bekend moet zijn. De exporteur moet voldoen aan de eisen van het importerend land.