Samenwerken DurableCASE

De inzet van robots als vervanging voor arbeid ligt voor de hand en het perspectief biedt veel mogelijkheden. Vanuit de automotive sector zijn er diverse toepassingen van robots maar toepassing in de landbouw vraagt aanpassing. Eén van de aanpassingen is samenwerking tussen robots. Wanneer meerdere robots in een zelfde ruimte worden ingezet moeten deze met elkaar communiceren om niet te botsen maar ook om werk efficiënt te doen. De automotive sector loopt een stukje voor op de agrosector op het gebied van robotica. Voor robotica is er veel beschikbaar in het rijke ecosysteem van ROS (Robot Operating System).

In DurableCASE worden oplossingen ontwikkeld voor communicatie tussen samenwerkende robots. Door gebruik te maken van samenwerkende, compacte machines bieden deze meer bedrijfszekerheid omdat ze taken van elkaar over kunnen nemen. Samenwerking maakt het ook mogelijk dat machines volgend zijn aan de hoofdmachine.

Het project DuarbleCASE koppelt de kracht van agro en automotive wereld. De kracht van de automotive sector ligt bijvoorbeeld in de volwassen geworden ontwikkelmethodiek. De agrosector vertoont een hoge innovatiesnelheid door soepeler wetgeving: bij lage snelheden is autonomie toegestaan op het eigen terrein. Die sector is daarom uitgekozen voor de uitvoering van DurableCASE. De output is tweeledig, enerijds de concrete techniek en daarnaast de basis voor een lespakket binnen de problematiek. Dat betekent een tweeledige doelgroep met de eigen communicatiemiddelen.