Sivanto Prime nu ook toegelaten in koolgewassen


Sivanto Prime heeft een aantal belangrijke uitbreidingen gekregen!

Sivanto Prime is vloeibaar en bevat flupyradifurone 200 g/l, een werkzame stof uit de nieuwe chemische subgroep 4D van de butenolides. Flupyradifurone heeft een onderscheidend werkingsmechanisme. Sivanto Prime heeft een zeer snelle aanvangswerking en bestrijdt een breed spectrum aan zuigende insecten. De actieve stof wordt opgenomen in het blad en verplaatst zich opwaarts systemisch richting de groeipunten en translaminair naar de onderzijde van het blad waardoor ook verscholen insecten worden bestreden. Daarnaast heeft Sivanto Prime ook een directe contactwerking. De voedselopname door het insect wordt snel gestopt en daardoor ook mogelijke virusoverdacht. Sivanto Prime past uitstekend in een geïntegreerd systeem en is veilig voor de meeste nuttige insecten.


Erwten en bonen (vers en droog te oogsten) en koolgewassen

Sivanto Prime is breed inzetbaar tegen bladluizen in alle koolteelten behalve Chinese kool. Het is dus toegelaten in spruitkool, sluitkool (zowel rode kool, gele- en groene savooie kool, spitskool, witte kool), bloemkool, broccoli, boerenkool en koolrabi. De dosering is 0,625 l/ha en het mag, afhankelijk van het toepassingstijdstip, 1 keer per teeltseizoen of 1 keer per 2 jaar worden toegepast.

Sivanto Prime is nu ook toegelaten in (vers en droog te oogsten) erwten en bonen. Het is inzetbaar in erwten en bonen met én zonder peul (zoals conservenerwten, stamslabonen en tuinbonen), droge erwten, bruine bonen en veldbonen (silage). Dat alleen al maakt Sivanto Prime uniek. Want er zijn bijna geen luizendoders toegelaten in deze gewassen. De dosering is 0,375 l/ha en het mag, afhankelijk van het toepassingstijdstip, 1 keer per teeltseizoen of 2 jaren worden toegepast worden toegepast.

Door zowel contact- als translaminaire en systemische eigenschappen worden goed verscholen insecten ook bestreden. Dit maakt Sivanto Prime ook geschikt voor gewassen met een dik blad.

Sivanto Prime heeft een snelle aanvangswerking, de voedselopname wordt snel gestopt en daardoor ook de virusoverdacht. Na 2 dagen is er grote afdoding van de bladluizen bereikt!


W3 etiket

Het W1 etiket wordt vervangen door het W3 etiket. Het W2 etiket is aangevuld met enkele nieuwe DRT regels, deze informatie is overgenomen in het W3 etiket. Er zijn geen opgebruiktermijnen afgegeven, bestaande verpakkingen mogen normaal worden opgemaakt.


Meer informatie?

Meer informatie over de toepassing in deze teelten kunt u vinden op via www.agro.bayer.nl

Export naar het Verenigd Koninkrijk (m.u.v. Noord-Ierland) na de Brexit

Alle EU-MRL's die zijn vastgesteld tot 31-12-2020 zijn door het Verenigd Koninkrijk (m.u.v. Noord-Ierland) overgenomen. Echter de nieuwe EU-MRL voor flupyradifurone is in 2021 vastgesteld. Op dit moment is er nog geen MRL in het VK (m.u.v. van Noord-Ierland) voor de nieuwe gewassen zoals aardappelen, erwten en bonen (vers en droog te oogsten) en koolgewassen (m.u.v. Chinese kool). Deze is wel vereist om de betreffende gewassen in het handelsverkeer naar het VK te mogen brengen. De geoogste producten uit deze teelten kunnen vooralsnog dus niet naar deze bestemming (m.u.v. Noord-Ierland) geëxporteerd worden. We verwachten dat deze MRL's in 2023 worden vastgesteld maar het exacte moment is nu nog niet bekend!