Spruitenplatform 2019

De winterbijeenkomst en de veldactiviteit van het spruitenplatform gaan naadloos in elkaar over. De winterbijeenkomst afgelopen maart stond in het teken van de resultaten van afgelopen jaren en tegelijkertijd was de bijeenkomst de aftrap voor onderzoeken dit jaar. En wat vooral leerzaam is, is dat uitvoeren van onderzoek hetzelfde risico's heeft als telen van spruiten. In een warm jaar is er veel insectendruk maar weinig schimmeldruk. En dat heeft direct weerslag op de resultaten van onderzoek: afgelopen jaar weinig resultaten uit het schimmelonderzoek en heel veel resultaat uit het insectenonderzoek.

Timing
Op het spruitkoolplatform wordt niet alleen gekeken naar effectiviteit van middelen en schema's ook de groene middelen en omgevingsfactoren worden beoordeeld in de effectiviteit van een beheersmaatregel. Het zal niet verbazen dat tijdens de winterbijenkomst uitgebreid stil werd gestaan bij de beheersing van Trips. Belangrijk is timing, zowel voor de aanwezigheid van trips als de inzet van het middel. Ook de combinaties met uitvloeiers en lokstoffen leidt tot een effectieve bestrijding van trips. En steeds belangrijker wordt een goede spuittechniek. Dat heeft te maken met regelgeving rond drift reductie maar ook met de juiste inzet van middelen. Naast timing is omgeving belangrijk. In kaart brengen van natuurlijke vijanden geeft inzicht in de mogelijkheden. Bovengronds zijn met name gaasvliegen belangrijke belagers van trips. Ondergronds spelen mijten en kortschildkevers een belangrijke rol in opruimen van trips. Op het spruitenplatform is afgelopen jaar geëxperimenteerd met zogenaamde bankerplants. De bedoeling hiervan is planten neerzetten waar de natuurlijke vijanden zich prettig bij voelen. De ervaringen in de bedekte teelt zijn positieve maar in de open teelt moet dit systeem zich nog ontwikkelen.

Zwavel
De late koolvlieg was in 2018 ook een insect dat veel aandacht nodig had. De werking van pyrethroiden is in warme omstandigheden beperkt en dat bleek ook in 2018. Echter de combinatie van beschikbare middelen ook weer afgestemd op het perceel, het klimaat en het verloop van de vlucht zorgt voor effectieve maatregelen. Bladbemesting met zwavel had ook een effect op schade van de koolvlieg. Naar verwachting wordt het gewas onaantrekkelijker voor koolvlieg door deze toepassing. Voor koolmot geldt een zelfde benadering: inzicht in werking van de beschikbare middelen en kennis van de omstandigheden zijn essentieel voor een goede werking. Daarbij is juist in spruiten ook de gewasstand en gewasontwikkeling een belangrijk gegeven voor beoordeling van een maatregel. De inzet van insecticiden moet beoordeelt worden op alle aanwezige insecten en de nawerking van de middelen is het advies.

Normaal
Dat neemt niet weg dat continu op het randje wordt gelopen van wat mogelijk is. De selectiviteit van middelen, de vraag naar verduurzaming en de beperking die Planet Proof daardoor oplegt. En de extreme klimaatomstandigheden. In normale omstandigheden is alles te plannen en zijn keuzes relatief makkelijk. Maar normaal bestaat niet, in geval van uitersten wordt altijd een oplossing gekozen waarbij voordelen en nadelen zijn. Dat leidt vaak tot een situatie waarin het beste feitelijk niets anders is dan het minst slecht. De teler blijft met onrustige gevoelens achter.

Plantenbehandeling insecten
De zaad en plantbehandeling wordt steeds kritischer. Weliswaar niet altijd op rationele gronden maar wanneer middelen desondanks verdwijnen moet er toch een alternatief zijn. De proef is met name gericht op plantbehandelingen met vooral aandacht voor koolwittevlieg en luisbestrijding. De planten worden behandeld met groene middelen en nieuwe middelen.

Fungicide
Het thema fungicide blijft onder de aandacht. Ondanks het feit dat de laatste jaren amper aantasting door Light Leaf Spot (LLS) is opgetreden, blijft deze ziekte een groot gevaar voor de koolteelt in Nederland. Daarom wordt de proef in 2019 herhaald. Het gaat om een proef met verschillende schema's en experimentele middelen.In 2019 wordt het spruitenplatform vervolgd. Ook dit jaar weer in Zevenhuizen bij de gebroeders Bos. De focus in 2019 ligt uiteraard op insecten waarbij trips de belangrijkste is. Daarnaast wordt de plantbehandelingsproef herhaald en is de fungicideproef weer onderdeeldeel van het platform. 

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk. De proeftuin heeft afgelopen jaren bewezen onderzoek te kunnen doen dat aansluit bij de praktijk. In de vergelijking van de verschillende offertes voor het onderzoek bleek Proeftuin Zwaagdijk het best aan te sluiten bij de dagelijkse praktijk van de spruitenteelt.