Spruitenplatform 2020

Inmiddels is de spruitenoogst in volle gang en zijn de resultaten van de teelthandelingen in de praktijk zichtbaar. Voor de proeven op het spruitenplatform geldt dat ook. Daar hoort normaal gesproken een bijeenkomst bij met toelichting van alle proeven maar gezien de huidige restricties rond Corona kan deze bijeenkomst niet door gaan.
 
Dat betekent niet dat er geen nieuwe kennis is. Integendeel: het spruitenplatform is groter dan ooit en er ligt een heel uitgebreide set aan proeven met bijbehorende resultaten. En uiteraard worden die gedeeld met deelnemers van het spruiten-collectief. Dat gaan we digitaal doen. En dat biedt tegelijkertijd de mogelijkheid om het exclusief voor de deelnemers te maken. Dat maakt dat de bijdrage aan het spruiten-collectief een voorsprong geeft en het geeft een argument in handen voor de telers die 'nog niet' deelnemer zijn.
 
 
Digitale bijeenkomst
De basis van de bijeenkomst zijn filmpjes of podcasts (Spruitcasts) waarvan de eerste beelden afgelopen 6 november zijn opgenomen. Per onderzoeksthema worden opname gemaakt waarin een toelichting van één van de adviseurs van Agrifirm, CZAV en Van Iperen. In deze 'spruitcasts' worden zowel het gewas, de plaag als de onderzoektabellen getoond en uitgelicht. De proeven worden op dit moment geoogst en voor een laatste keer beoordeeld. Na het bestuderen van de resultaten zullen de 'spruitcasts' beschikbaar komen. Deze 'spruitcasts' staan in een beschermde omgeving en zijn alleen toegankelijk op uitnodiging voor de deelnemers van het Spruiten-collectief. 
 
In navolging van 'spruitcasts' is er uiteraard ruimte om vragen te stellen. Dat kan aan de adviseur maar ook via vraag@spruiten-collectief.nl. Als we op een gezonde manier de winter doorkomen, zullen de resultaten besproken worden in de gewasbeschermingsbijeenkomst begin maart 2021 in Zuid Beijerland. Hoe die bijeenkomst vorm gaat krijgen is op dit moment nog onduidelijk maar dat er een bijeenkomst komt is zeker.
 
Onderzoek
Het spruitenplatform ligt in 2020 in Mijnsheerenland op het bedrijf van Kleijwegt. De totale beteelde oppervlakte is circa 1,2 ha. Dat is voor een proefveld groot. Het platform ligt tegen een dijk aan en vanaf de dijk is het een indrukwekkend gezicht. Het spruitenplatform bestaat uit twee delen allebei ongeveer even groot. Het ene deel is de voortzetting va het spruitenplatform met inbreng vanuit de keten en gebaseerd op de thema's van het spruiten-collectief in samenwerking met de toeleveranciers.
De thema's zijn:
*       Een proef gericht op insectenbestrijding in een voor trips gevoelig ras
*       Plantbehandelingen gericht op met name koolvlieg, luis en koolwittevlieg
*       Fungicidenproef met speciale aandacht voor PlanetProof en residuarme teelt
*       Een slakkenproef
*       Een aparte luizenproef
Het praktijkthema op het spruitenplatform bestaat uit maar liefst 48 objecten waarbij het trips thema het meest uitgebreid is. 
Na een offerte ronde met drie onderzoeksinstellingen is Proeftuin Zwaagdijk uit de bus gekomen als de meest geschikte partij voor uitvoering van het praktijkdeel in het spruitenplatform.

Duurzame Koolteelt
Het andere deel op het spruitenplatform is de uitvoering van Duurzame Koolteelt. In Duurzame Kool Teelt wordt gezocht naar een systeemaanpak waarin plantweerbaarheid en biostimulanten in combinatie met gunstige omstandigheden leiden tot optimale teeltsystemen. Ook weerbaarheid van rassen is onderdeel van de proeven. Onderdeel van Duurzame Koolteelt is signaleren en lokken van insecten d.m.v. hormoonvallen.
Het spruiten-collectief is initiatiefnemer van het spruitenplatform en is participant in Duurzame Koolteelt. Duurzame Koolteelt is een zogenaamde PPS waarbij de overheid via de topsectoren subsidie geeft aan onderzoek dat wordt gedragen door het bedrijfsleven. Grofweg subsidieert de overheid voor iedere Euro van het bedrijfsleven een extra Euro. Duurzame koolteelt gaat ook over de ander koolsoorten. Voor Duurzame Koolteelt is Proeftuin Zwaagdijk de aangewezen uitvoerder.
Leden die mee willen praten en denken over de invulling van onderzoek kunnen zich aanmelden via onderzoek@spruiten-collectief.nl.Wensen
Zijn er aanvullende wensen of ideeën voor onderzoek of kennisontwikkeling? Geef deze dan aan op wensen@spruiten-collectief.nl

.