Teelttip januari 2021

Het is belangrijk om na te gaan hoe of de percelen zich houden in de winter. Juist in de winter is goed te zien of waterafvoer in orde is. Houd hiermee rekening met in het bouwplan. Het is goed om in natte periode te gaan kijken om straks in het voorjaar niet verrast te worden en hals over de kop op zoek te moeten naar alternatieve percelen.

Begin tijdig met het vast leggen van beschikbare percelen (vooral huurpercelen). Deze moeten weer ingepland worden naar tijd van bewerking en vroegheid. De bodemgesteldheid en de bemestingshoeveelheid moet goed in kaart gebracht worden.

Verschillen in een en hetzelfde perceel vraagt extra aandacht om groeiverschillen het komend jaar te vermijden. Groeiverschillen zoals bolomvang, kropvorming en groeisnelheid. Ook zal er een perceel achter de hand moeten worden gehouden, indien mogelijk, om bij calamiteiten als alternatief te dienen. Het nu winter klaar leggen, zodat de percelen goed kunnen doorvriezen is een optie. Plan niet te scherp, dit voorkomt (start)problemen in 2021.