Tweede rapportage project Duurzame Bloemkool

In opdracht van Provincie Noord-Holland worden op percelen van bloemkooltelers Wim Reus en Pé Slagter in Noord-Holland onderzocht wat de invloed is van het niet onderwerken van vaste strorijke stalmest op de bodemkwaliteit, productkwaliteit van de gewassen, uitspoeling naar oppervlakte water, onder- en bovengrondse biodiversiteit (microben, aaltjes en insecten) en akkervogels. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam en Amsterdam Green Campus hebben de tweede rapportage opgeleverd waarin de resultaten tot nu toe worden gegeven.

De resultaten van dit onderzoek moeten helpen bij het vaststellen of het wenselijk is de huidige regelgeving met betrekking tot het verplicht onderwerken van mest aan te passen, om zodoende een remmende factor voor het gebruik van vaste mest én voor het sluiten van kringlopen in de landbouw weg te nemen.


Rapportage 2021

In de rapportage van 2021 worden alle resultaten van de nulmetingen (maart 2020) en de eerste metingen (gedaan tussen augustus en november 2020) gegeven. De tweede metingen, die gedaan zijn in 2021 zijn inmiddels afgerond, maar moeten nog geanalyseerd worden in het lab. Deze metingen zullen in de volgende rapportage meegenomen worden. Om trends te kunnen vaststellen in de data zijn meerdere jaren nodig. Download hier de rapportage 2021.


Voor alle informatie over het project ga naar de projectpagina.

Voor telers die geïnteresseerd zijn wordt door Vollegrondsgroente.net een kenniscafé georganiseerd. Voor meer informatie neem contact op met Erna Steenhuis via e.steenhuis@vollegondsgroente.net / 06-20583497