Verimark geeft koolplanten langdurige bescherming

Het verbod op zaadcoating maakt de bescherming van jonge koolplanten tegen insecten lastiger. Met de trayplaatbehandeling met Verimark beschikken kooltelers over een alternatief. Praktijkproeven lieten afgelopen jaar zien dat dit insecticide door zijn brede een duurwerking een goede bescherming biedt tegen onder andere koolvlieg, rupsen luizen en aardvlo. Daarmee is een goede start van de teelt nog steeds mogelijk.

Verimark is toegelaten in bloemkool, broccoli, spruitkool en sluitkool en is het afgelopen teeltseizoen voor het tweede jaar in de praktijk toegepast. Met teeltadviseur Ronald Deken van de gewasmiddelenproduct FMC blikken we terug op het afgelopen teeltseizoen. Hij vertelt over zijn ervaringen in het veld en de resultaten van de verschillende praktijkproeven met Verimark, onder andere bij Proeftuin Zwaagdijk en Exploras. "Door het droge en warme voorjaar was de insectendruk afgelopen jaar opnieuw hoog", vertelt Deken. "Het effect van een goede bescherming was dan ook duidelijk zichtbaar in praktijkproeven."


Lange duurwerking

Een van de pluspunten van Verimark is de duurwerking. Bij een aantal proeven was het effect van een trayplaatbehandeling tot maar liefst 10 weken na het uitplanten nog te zien. "Dit betekent niet dat je als teler achterover kunt leunen", waarschuwt de teeltspecialist. "Het is belangrijk om te blijven monitoren om in de gaten te houden wat er gebeurt. Het afgelopen jaar zagen we op sommige percelen een heel hoge infectiedruk van koolmot waardoor het al snel nodig was om bij te sturen. Ook bij heel hoge infectiedruk zagen we met Verimark overigens duidelijk minder aantastingen."


Verimark is effectief tegen aardvlooien


Bescherming zelfdekkende bloemkoolrassen

"Het belang van een goede duurwerking werd het afgelopen jaar duidelijk zichtbaar. Door de droge omstandigheden zagen we meer eiafzet van de koolmot in het hart van de plant. Vooral bij zelfdekkende bloemkoolrassen, wat steeds meer de norm wordt, vergt het veel van de spuittechniek om rupsen hier in de loop van het seizoen goed te kunnen bestrijden. Een sterk middel aan het begin van de teelt met voldoende lange duurwerking, zoals Verimark, is dan extra belangrijk."


Aardvlooien onder de duim

Een aandachtspunt is de schade door aardvlooien. Bij planten die niet goed beschermd zijn, zag je op sommige percelen behoorlijke schade; afgelopen teeltseizoen tot wel 100 procent aangetaste planten waarbij een derde deel van de plant was aangetast. "Ik verwacht dat de druk van 'grondgebonden' aardvlooien op intensief beteelde koolpercelen de komende jaren verder toeneemt", vertelt Deken. "Het is belangrijk om de planten te beschermen en tevens de opbouw van een schadelijke populatie te voorkomen. Verimark is een van de weinige beschikbare middelen die werkzaam is tegen aardvlooien. Dit blijkt ook uit een praktijkproef met broccoli waar onbehandelde planten zijn vergeleken met een trayplaatbehandeling met Verimark en met Tracer (tabel 1).

Met Verimark behandelde broccoli heeft een betere maatvoering van schermen.

Goede insectenbestrijding: uniformer gewas

Een goede bescherming tegen insecten maakt dat de planten zich gelijkmatig ontwikkelen. In een praktijkproef broccoli (Ironman, plantdata 21 en 28 april) laten planten die zijn behandeld met Verimark een veel uniformer gewas zien (grafiek 1). Dit is te danken aan een veel geringere aantasting door insecten zoals aardvlo en luizen tijdens het groeiseizoen. Dit komt ook terug in het oogstresultaat: de maatverdeling van schermen is duidelijk beter (grafiek 2).


Strategisch inzetten middelen

Over het geheel genomen zijn de ervaringen met een trayplaatbehandeling met Verimark positief. "Een van de aandachtspunten voor het komende jaar is om ervoor te waken dat je als teler het plantmateriaal te nat maakt. Door uitspoeling kan de bescherming en duurwerking worden beïnvloed."

Een sterke start van de teelt is de basis voor een sterk einde van de teelt. Met het beperkt aantal beschikbare middelen en toepassingen is het belangrijk om deze strategisch in te zetten. Deken hamert op het goed monitoren van het gewas. "Zodra de infectiedruk toeneemt kun je door gericht en in een vroeg stadium bij te sturen schade voorkomen. De langdurige maar ook brede werking van Verimark geeft flexibiliteit voor de rest van het seizoen."

AgricommunicatieEffectief tegen luizen

In de praktijkproeven is onder andere gekeken naar de bestrijding van de koolvlieg in bloemkool. Na 56 dagen was van de planten die een behandeling met Verimark hadden gehad geen enkele plant aangetast. Bij onbehandelde planten was 6 procent van de planten aangetast. Ook was het aantal planten behandeld met Verimark met schade door de luizen (na 42 dagen) beduidend lager. Dat geldt ook voor het aantal luizen dat per plant werd aangetroffen.

Selectieve werking

Verimark heeft een selectieve werking waardoor het natuurlijke vijanden zoals sluipwespen ontziet. Ook dit jaar werden in de proeven op zowel de onbehandelde planten als de met Verimark behandelde planten natuurlijke vijanden aangetroffen.