Vollegrondsgroente.net altijd op zoek naar kennis

Met Vollegrondsgroente.net stapte Ulko Stoll in een rijdende trein: halverwege raakte de kennis- en netwerkorganisatie voor de vollegrondsgroentetelers betrokken bij EFRO-Evergreen. Daarmee is in elk geval de basis gelegd voor een nieuw partnerschap met Greenport NHN en het netwerk.

Ulko Stoll: "Het kennisplatform Vollegrondsgroente.net bestaat uit een uitgebreid programma met kennisbijeenkomsten, een vakblad en de website. De meeste activiteiten zijn gewasgericht, dus bedoeld voor slatelers, witloftelers, broccolitelers en ga zo maar door. Daarnaast zijn er natuurlijk thema's en onderwerpen die niet specifiek betrekking hebben op een bepaald gewas, zoals bedrijfsvoering, het klimaat, logistiek en marketing. We zijn geen organisatie die zelf onderzoek doet: we zijn juist altijd op zoek naar kennis. Daardoor hebben we wél een groot netwerk en zitten we dicht bij de bron. Bovendien kunnen wij weer verbindingen leggen tussen allerlei regio's en tussen telers uit verschillende provincies - wij horen het nieuws van alle kanten. We zien waar initiatieven elkaar overlappen en soms zien we ook wat er nog ontbreekt. Daar kunnen wij dan weer over meedenken."

"Omdat Greenport NHN sectoroverschrijdend werkt is dit partnerschap voor ons een waardevolle toevoeging. En andersom hebben we óók een groot netwerk te bieden. Neem vanuit EFRO-Evergreen een thema als bodem en teelt. Dat is voor de tuinbouw ontzettend belangrijk. Veel tuinders huren grond van veeteelt- of akkerbouwbedrijven. Op het land groeien dan jaar na jaar afwisselend bloembollen, groenten, gras of andere gewassen. In de tijd dat bijvoorbeeld een broccoliteler de grond gebruikt, staan de andere gebruikers aan de zijlijn. Toch wil iedereen uiteindelijk dat de grond van de beste kwaliteit is voor het gewas dat er moet groeien. Het is alleen praktisch gezien al van groot belang dat verschillende sectoren samenwerken.

Het een leidt tot het ander

En het een leidt altijd weer tot het ander; sinds 1 januari 2021 zijn wij partner in het programma Biodivers Perspectief een initiatief van het Clusius College waarin we met studenten, docenten en bedrijven samenwerken aan ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Vollegrondsgroente.net is o.a. verantwoordelijk voor de projectleiding van het demoleerbedrijf vollegrondsgroente. In het Pop3 project Weersbestendige Broccoli ontwikkelen broccolitelers een innovatieve teeltwijze welke leidt tot verhoogde weersbestendigheid van de broccoli. Daarnaast zijn wij sinds 2020 partner in het project Duurzame Bloemkool van de Amsterdam Green Campus. Vanuit deze verbindingen kunnen we weer andere projecten initiëren, inclusief nieuwe workshops en kennistrips. Zo zie je maar dat soms niet het momént dat je aanhaakt belangrijk is, maar vooral dát je aanhaakt."

Bron: Greenport NHN