Watermonitoring programma Food Compass

Eind april/begin mei gaat de Food Compass Watermonitoring weer van start. GLOBALG.A.P. stelt eisen aan de microbiologische kwaliteit van water dat in contact komt met producten tijdens de teelt en verwerking. Het watermonitoring programma ontzorgt telers in de monstername en analyse en door deelname werken telers mee aan de dataverzameling om inzichten te krijgen voor de hele sector. Van ongeveer mei tot en met november gaan de monsternemers op pad om bij groenten en fruit telers monsters te nemen van (irrigatie)water. Er worden monster genomen van zowel oppervlaktewater als van bron-, grond- en leidingwater.


Voldoen

Sinds 2016 organiseert Food Compass het watermonitoring programma. Telers kunnen zich hiervoor aanmelden, waarmee ze direct voldoen aan de eis die GLOBALGAP V5.2 stelt onder eis 4.1.2: water dat in contact komt met het product moet op basis van een risico-inventarisatie bemonsterd worden. Dit water wordt vervolgens getest op de aanwezigheid van de bacterie E. coli, waarbij het aan specifieke eisen moet voldoen. Uiteindelijk leidt monstername tot bewaking van de risico-inventarisatie.


Efficiënt

In plaats van dat iedere teler dit voor zichzelf laat analyseren, kan via Food Compass sectoraal data worden verzameld. Op deze manier kan er gekeken worden naar efficiëntere bemonstering en kan data gebruikt worden om inzichten te krijgen die bruikbaar zijn voor de hele sector. De watermonitoring data is bijvoorbeeld ingezet voor de herziening van GLOBALG.A.P. die momenteel plaatsvindt. In deze herziening wordt gesproken over een verscherping van de eerder genoemde eisen. De watermonitoring heeft laten zien dat dit voor onnodige knelpunten voor telers gaat zorgen.

Door deel te nemen aan de watermonitoring, worden telers daarnaast ook ontzorgd. De monstername en analyse wordt geregeld en bij een overschrijding wordt er nader onderzoek gedaan. Voor meer informatie en aanmelding: www.watermonitoring.nl