Weersbestendige broccoli

Eindbijeenkomst voor partners die hebben bijgedragen in het POP3 project Weersbestendige Broccoli.

In dit driejarig project is onder andere onderzoek gedaan naar de effecten van weersomstandigheden op ziektedruk (alternaria, smet), groei en holle stronken. Er zijn diverse proeven gedaan; stikstoftrappen, gewasbeschermingsmiddelen, dripirrigatie, weerpalen, etc.

 U bent van harte welkom op 1 december aanstaande om 13.00 uur bij 't Fortuin, Wervershoof.

Deelname is op uitnodiging en op persoonlijke titel. De bijeenkomst is uitsluitend bedoeld voor deelnemende broccolitelers, zaadfirma's, plantenkwekers en participanten.

Programma

13.00 Inloop met koffie en thee
13.05 Presentatie resultaten proeven door Isabel Conijn & Johan Kos van Vertify
14.00 Teler aan het woord: Meindert-Jan Botman
14.30 Seizoensevaluatie bloemkool
14.30 Discussie en een doorkijk naar de toekomst
17.00 Netwerkborrel

Locatie : 't Fortuin, Wervershoof, Dorpsstraat 190, 1693 AK Wervershoof

Meld u aan via www.BroccoliJA.nl

Weersbestendige Broccoli

Broccolitelers investeren gezamenlijk in het project Weersbestendige Broccoli. Penvoerder van de POP3 subsidie is Greenport Noord-Holland Noord. Het project wordt gecoördineerd door Vollegrondsgroente.net. Onderzoeksinstelling Vertify voert het onderzoek uit in samenwerking met een aantal zaadbedrijven en plantenkwekers.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Noord-Holland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.