Welkome aanvulling in de bestrijding van Meeldauw en Alternaria in wortelen

Dit jaar is de toelating van het biologische fungicide Kumar uitgebreid met de vollegrondsteelt van (winter)wortelen. Zowel gangbare als biologische worteltelers hebben baat bij de effectieve bestrijding van echte meeldauw en Alternaria. "Een prettige eigenschap naast de goede werking is het ontbreken van residu", vertelt Harry Hansma, technisch adviseur bij Certis Belchim.


Groeiremming

Alternaria en meeldauw komen bijna ieder jaar voor in de teelt van wortelen. Een kleine hoeveelheid vocht kan bijvoorbeeld al voldoende zijn om meeldauw een kans te geven. Vooral in de nazomer loopt de druk vaak gemakkelijk op. Ook Alternaria kan zich dan sneller ontwikkelen. Echte meeldauw is gemakkelijk te herkennen aan het witte poederachtige schimmelpluis op de bladeren en stengels. De groeiremming en opbrengstschade door deze bladschimmel zijn volgens Hansma vaak groter dan telers denken. Hetzelfde geldt voor Alternaria. "Door deze aantasting wordt de loofkwaliteit snel minder, wat problemen geeft bij het oogsten. Loopt het hiermee uit de hand, dan kunnen planten zelfs totaal verdorren."


Kennis en ervaring

Kumar is een geregistreerd gewasbeschermingsmiddel van natuurlijke oorsprong, ook wel biorational genoemd. Het middel kan ingezet worden om zowel meeldauw als Alternaria te bestrijden. Het effectief toepassen van biorationals als Kumar vergt meer kennis en ervaring. "Waarin biorationals zich vaak van gangbare middelen onderscheiden is het zeer specifieke werkingsmechanisme", licht Hansma toe. "Naast kennis van ziekten en plagen is een gedegen productkennis nodig om maximaal resultaat te behalen.


Vocht

Kumar heeft zowel een preventieve als curatieve werking. Schimmelsporen en -draden die in contact komen met de werkzame stof, kaliumwaterstof-carbonaat, verschrompelen door osmotische druk, pH verandering en inwerking van bicarbonaationen. Voldoende vocht is essentieel voor een goede werking; kaliumwaterstofcarbonaat moet eerst oplossen om bicarbonaationen te kunnen vormen. Door het verschil in zoutconcentratie tussen de spuitoplossing en de schimmel wordt vocht onttrokken aan de sporen en schimmeldraden, waardoor deze verdrogen. Kumar werkt onafhankelijk van de temperatuur. Tegen de werkzame stof hebben schimmels zelfs na jarenlang gebruik geen resistentie opgebouwd.


Flexibel

"Worteltelers zijn vooral blij met de curatieve kracht van Kumar", vervolgt de technisch adviseur. "Daardoor kun je na een opgelopen infectie toch nog effectief ingrijpen. Een prettige eigenschap naast de goede meervoudige werking is het ontbreken van residu. Het middel is 100% duurzaam en heeft geen MRL. Daardoor is het flexibel inzetbaar en wint het nog steeds aan populariteit. Ook onder biologische telers. Binnen teelten onder het label van Planet Proof levert toepassing zelfs een bonuspunt op."


Gewasbedekking

Kumar is geformuleerd als een goed oplosbaar granulaat. Het bevat een uitvloeier en een hechtmiddel voor een optimale verdeling en regenvastheid op het blad. Het is goed te combineren met andere chemische en biologische fungiciden. De adviesdosering voor solotoepassing is 3 kg/ha per hectare met een maximum van 8 toepassingen per teelt. Het spuitinterval bedraagt maximaal 14 dagen. Zuur de spuitoplossing niet aan, voeg geen extra uitvloeier toe en gebruik tenminste 500 l/ha om een goede gewasbedekking te realiseren.

Hansma: "In gangbare teelten helpt Kumar om de hoeveelheid actieve stof en het residugehalte laag te houden. Voor de laatste bespuitingen wordt het dan meestal solo toegepast. Bij hoge ziektedruk of al aanwezige meeldauw voegen telers het vaak toe aan een chemisch middel om een sterker effect te bereiken. In een tankmix met chemische middelen kun je de lage dosering aanhouden van 2 kg/ha. In biologische teelten adviseren wij om Kumar met de volle dosering van 3 kg/ha te combineren met een ander biologisch fungicide."

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.

Bron: Certis Belchim