Werkpakketten DurableCASE

Werkpakketten

De projectaanpak is gebaseerd op vier werkpakketten waarbij robuustheid een essentiële randvoorwaarde is.

 

Werkpakket 1  Ontwerp; Uitvoering HAN Centrum IT & Media

Vormgeven van systeemarchitectuur voor cooperatieve agrobots binnen de kaders van robuustheid, veiligheid, beveiliging, performance en interoperabiliteit.

 

Werkpakket 2 SDE onderzoek en ontwikkeling;  Uitvoering Han Lectoraat M&R

Combineren van bestaande softwaretools en methoden in een integrale toolchain zodat een krachtige en efficiente workflow onstaat voor ontwikkeling van coöperatieve robotica.


Werkpakket 3 Applicatie en demonstratie Uitvoerder Lely en H2trac

De praktische toepassing van cooperatieve robotica op basis van de ontwikkelde tools in de stal en op de akker.

 

Werkpakket 4 communicatie en disseminatie; Uitvoerder LTO Noord

De resultaten van workflow, hulpmiddelen, tools beschikbaar stellen voor partijen waaronder onderzoek, onderwijs en praktijk