Witcop informeert juni 2024


De meest recente vergadering van het bestuur van Witcop stond in het teken van onderzoeksprogrammering voor het komende seizoen en de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen voor de witlof. Dat deze onderwerpen elkaar raken is een vanzelfsprekendheid.

Herbicideonderzoek

Er zijn twee onderzoeksvoorstellen besproken. Een onderzoeksvoorstel was een herhaling van het herbiciden onderzoek van afgelopen jaren. Het bestuur heeft geconcludeerd dat de aanvankelijke doelstelling om fabrikanten te stimuleren actief te worden voor witlof is geslaagd. Er zijn als resultaat van het onderzoek twee werkzame stoffen voor en eenvoudige toelating aangemeld. De contacten met de fabrikanten zijn inmiddels geïntensiveerd. En Witcop wordt ook geconsulteerd door de fabrikanten als het om specifieke maatregelen voor witlof gaat. De conclusie is dat herhaling van het onderzoek inhoudelijk weinig toevoegt en dat het doel om de relatie met de fabrikanten te verdiepen is gerealiseerd. Het onderzoek is derhalve afgewezen.

Fungicideonderzoek

Het voorliggende herbicide onderzoek is uitgewerkt op basis van een wens om bestaande en bekende fungiciden te toetsen in witlof. Het bestuur concludeerde dat de relatie met de fabrikanten eerst benut moet worden om te komen tot een reëel inzicht in de mogelijkheden van voorgestelde fungiciden. Het voorstel is daarom geparkeerd.

Duurzame Maatregelen Coordinatie

In de lijn met het besluit over het fungicide onderzoek is afgesproken dat de relatie met de fabrikanten/toelatingshouders essentieel is voor het behoud van een effectief middelen pakket. Het onderhouden van deze relatie is een taak van de Duurzame Maatregelen Coördinator. Daarnaast is een takenlijst geformuleerd voor de DMC en is een vacaturetekst opgesteld.

De vacature van Duurzame Maatregelen Coördinator staat open bij Vollegrondsgroente.net en mag verspreid worden. De leden wordt gevraagd om in het eigen netwerk na te gaan of er een persoon is die in dit profiel past.

Ambitie

Het bestuur stelt dat het behoud van het huidige middelen en maatregelen pakket een grote prioriteit heeft om de witlofproductie voor de komende jaren veilig te stellen. Echter het huidige middelen pakket is eindig en de route naar een weerbaar teeltsysteem is leidend. Deze ambitie is verwoord in de lange termijn ambitie van Witcop De acties voor behoud zullen dan ook in het kader van de ambitie moeten worden beoordeeld.


Witlofplatform

De behoefte om van het Witlofplatform een permanent veld te maken is besproken en er zijn een aantal acties uitgezet om de mogelijkheden voor een permanent veld te verkennen. Aansluiting bij initiatieven die op bouwplan niveau een demoperceel of een fieldlab willen ontwikkelen zijn daarbij mogelijke aansluitopties.

Onkruid

De behoefte om naast de inspanning voor herbiciden acties te ondernemen zijn groot. Met zowel Pixel Farming als Carbon Robotics worden afspraken gemaakt over het verzamelen van data en over een demonstratie in het komende seizoen.

Bestuursbezetting

Bestuurslid Eelco Tuinenga heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid. Daarmee is een positie voor een akkerbouwer die witlofpennen teelt vacant. Het bestuurslid zal in eerste instantie als aspirant lid meedraaien. In de jaarvergadering van 2025 zal het bestuurslid bij gebleken geschiktheid formeel benoemd worden. Interesse om de positie in te vullen? info@witcop.nl.

Agenda

Juni/juli: veldbijeenkomst onkruidbeheersing

3 juli: bestuurlijk overleg (digitaal)

11 september bestuursvergadering

18 oktober Witlofbiënnale, Neurenberg (Duitsland) Aanmelden  is mogelijk

Witcop informeert is de informatiebron vanuit het bestuur aan de leden van Witlof coöperatie Witcop ua. Opmerkingen, vragen of tips zijn welkom op info@witcop.nl