Witcop informeert voorjaar 2022

Herbiciden

Het bestuur van Witcop ua heeft onlangs opdracht gegeven tot uitvoering van een herbicidescreening. In dit onderzoek worden herbiciden die bekend zijn in vergelijkbare gewassen als witlof en herbiciden bekend in omringende landen toegepast in witlof. Met de resultaten kan een aanzet worden gedaan tot een aanvraag voor toelating dan wel via een reguliere aanvraag dan wel via een versnelde procedure. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in de N.O.P. door Delphy.


Weerbaar witlof

De witlof coöperatie heeft middels het sectorplan 'Weerbaar Witlof' een meer jaren agenda ontwikkeld waarbij inzicht wordt opgebouwd in de werking van biostimulanten en plantversterkers. Daarbij wordt gekozen voor een multi-perceelanalyse. Dit betekent data verzamelen van veel percelen. Deze dataset is noodzakelijk omdat nieuwe oplossingen altijd systeemoplossingen zijn. Deze zijn niet te vergelijken in onderzoek met een enkele variabele. Een systeemoplossing vraagt een andere manier van onderzoeken. Het sectorplan 'Weerbaar Witlof' beschrijft dit.