Witlofdag: platform, automatisering en rassen

31 maart, Gorinchem

 

Na een jaar met weinig netwerkbijeenkomsten, kunnen we weer bij elkaar komen. De ontwikkeling van nieuwe kennis is afgelopen twee jaar gewoon doorgegaan. Deze ontwikkelingen bespreken we op 31 maart in Gorinchem.

 

Platformresultaten

Op het witlofplatform hebben diverse demonstratieonderzoek gelegen. De resultaten van deze demonstratieonderzoeken van afgelopen twee jaar worden besproken.

- Carpoes             - Hamerol            - Afdekking met insectengaas              - Squall             

- Dagonis             - Trianum            - Serenade                                             - Amistar Top

 

Automatisering

De stap naar automatisering van deelprocessen wordt onderzocht en wordt gezet. In een ronde tafel discussie wordt gezocht naar uitdagingen in de teelt en de combinatie met techniek. In deze discussie is inbreng van Agrin Serv, Dutch Weighing Company en Haak Chicory.

 

Rassenvergelijking

Het witlofsymposium wordt gebruikt voor de rassenvergelijking van de middentrek. Daar zijn de volgende rassen te zien:

 

Jaarvergadering Witcop ua

De jaarvergadering van Witcop is onderdeel van het Witlofsymposium en vindt plaats middels een inloop bijeenkomst.


Netwerken

De Witlofdag bestaat uit een symposium met aansluitend een buffet en ruim gelegenheid om te netwerken met collega’s en toeleveranciers. 

 

Datum:                      31 maart 2022

Tijd:                           13:30 uur

Locatie:                     Hotel Gorinchem, van Hogendorpweg 8-10, Gorinchem


Aanmelden

Deelname aan het witlofplatform kost € 75 excl. btw, incl. buffet. Aanmelden is noodzakelijk.


Bart Hesen, Chicogrow:                      (06) 53 94 16 92, bart@chicogrow.nl

Ulko Stoll, ‘v/d Grond’:                      (06) 20 41 72 25, u.stoll@vollegrondsgroente.net