Witlofplatform 2021

Het witlofplatform behandelt dit jaar onderwerpen van een grote diversiteit aan onderwerpen.

Met de toelating van Trianum is er een mooie groene toepassing mogelijk tegen schimmels. De toepassing en de toelichting door Koppert wort dit jaar getoetst.

Daarnaast wordt ook de demonstratie met Carpoès wordt ook herhaald.


Wellicht een interessante toepassing voor een goede opkomst en een effectieve onkruidbeheersing is het gebruik van zaaitape. Op een biologische witlof perceel in de N.O.P. wordt dit voorjaar met zaaitape een deel witlof aangelegd.


Zoals eerder gezegd is binnen het witlofplatform voor een hybride benadering gekozen. Naast groene en technische oplossingen worden ook de nieuwe mogelijkheden van fungicide getoetst. Dit onderwerp wordt ingebracht door Syngenta.


Onlangs heeft doek leverancier Howitec contact gezocht om de mogelijkheden van insectengaas tegen witlofmineervlieg te demonstreren. Wellicht is insectengaas een onderdeel van de beheersing in de toekomst. Het is in ieder geval een basis voor een discussie op basis van een parktijkdemonstratie.

Wellicht zijn er andere onderwerpen die in de loop van het seizoen nog toegevoegd worden aan het platform.