Discussiëren op het witlofplatform

Het witlofplatform richt zich op nieuwe ontwikkelingen die interessant zijn voor de witlofteelt maar niet altijd direct toepasbaar. Dat leidt tot waardevolle discussies en nieuwe mogelijkheden. Dit jaar ligt er in de NoordOostPolder een demoveld met een vergelijking tussen Trianum, Hamerol en Carpoes.


Trichoderma

Carpoes is vorig jaar in de bijeenkomst van het witlofplatform besproken. Trianum is evenals Carpoes een Trichodermaschimmel waarvan de werking rust op verdringing van andere schadelijke schimmels. Nu kent de Trichodermaschimmel meerdere stammen die eigenlijk alleen op hooflijnen met elkaar te vergelijken zijn. Een wolf is een hondachtige en een pekinees ook. Dat zelfde geldt voor het verschil tussen Carpoes en Trianum. De aandacht voor Trianum in de witlof teelt is toegenomen door de formele toelating als gewasbeschermingsmiddel van Trianum in witlof. Witlof stond tot dit voorjaar nog niet op het etiket. Leverancier van Trianum Koppert heeft energie gestopt om Trianum als reguliere toelating te realiseren.


Dagonis

Ook Dagonis heeft een etiket dat gewijzigd is. Weliswaar was witlof al onderdeel van het etiket maar er is een extra toepassing tijdens het opzetten toegevoegd aan het etiket. Dat biedt mogelijkheden. Leverancier BASF laat in de komende periode een aantal demo's aanleggen als onderdeel van het witlofplatform en geeft een toelichting op de toepassing in witlof.


Hamerol

De werkzame stof in Hamerol is chitosan hydrochloride. Chitosan werkt als een elicitor, waarbij het natuurlijk afweermechanisme van de plant wordt versterkt. Elicitor-moleculen zijn moleculen die de plant opvat als een aanval van schadelijke moleculen daardoor wordt het beschermingsmechanisme van dde plant geactiveerd. Doordat chitosan het bodemleven stimuleert, leidt dit tot sterkere planten met meer weerstand tegen ziektes en droogte. Het leidt tot minder uitspoeling van toegediende meststoffen en mineralen. Het geeft geen groeiremming, maar bevordert de groei juist.


Squall

De toevoegstof Squall zorgt voor een betere bedekking en een betere opname van de gewasbeschermingsmiddelen. Voor Bart Wezenberg van Squall heeft witlof een streepje voor waardoor hij een aantal proeven heeft laten uitvoeren van de inzet van Squall in witlof. Naast een betere opname zorgt de inzet van Squall ook voor driftreductie. Dat vraagt een aantal maatregelen op de spuitmachine. Deze worden op het witlofplatform op één oktober toegelicht.


Insectengaas

In een aantal teelten worden schadelijke insecten van het gewas weggehouden door insectengaas. Voor quarantaine insecten is dat een effectief middel maar wellicht zijn er mogelijkheden voor bijvoorbeeld wering van de witlofmineervlieg. Howitec is leverancieer van vele soorten afdekdoek en insectengaas en ziet mogelijkheden voor witlofmineervlieg beheersing met de inzet van insectengaas. Er zijn een aantal proeven weggelegd op plaatsen waar de witlofmineervliegdruk hoog was.

Het witlofplatform op één oktober biedt het podium aan diverse nieuwe mogelijkheden. Er wordt een bezoek gebracht aan het platform en er is ruimte voor discussie. Opgeven is noodzakelijk, dat kan op www.vollegrondsgroente.net/agenda.


Bijeenkomst witlofplatform

1 oktober 13:00 uur

N.O.P.