Witlofrassenvergelijking 1 april 2020

Foto's van de rassenvergelijking op 1 april. De bijeenkomst is vervangen door beoordeling en beeldmateriaal. Verslag is te downloaden.