Beschermen van spruiten: actualiteiten en inzichten

Een fysieke bijeenkomst in de Eendrachtshoeve zit er niet in. Dat neemt niet weg dat er een aantal actuele ontwikkelingen zijn op het gebied van gewasbescherming in de spruitenteelt. En die gaan we met jullie delen op 1 maart in een digitale bijeenkomst.

 

Onlangs zijn aan de deelnemers van het spruiten-collectief alle resultaten van de onderzoeken op het spruitenplatform uitgelegd. Deze resultaten zijn ook beschikbaar voor de telers die zich als nog aanmelden voor het spruiten-collectief.  Besef dat de onderzoeken op het spruitenplatform afgelopen vijf jaar een aantal nieuwe inzichten heeft gecreëerd: pyrethroïde vrij telen, toepassing van groene middelen en een platform voor onderzoek naar natuurlijke vijanden. 

Aanmelden kan nog steeds op aanmelden@spruiten-collectief.nl.

 

Tijdens deze bijeenkomst worden actualiteiten, adviezen en achtergronden toegelicht door de adviseurs van de toeleveranciers.

 

Beschermen van spruiten: actualiteiten en inzichten

 

Datum                       : maandag 1 maart 2021

Tijd                                  : 20:00 – 21:30 uur

Locatie                       : digitaal via Vimeo

 

Na aanmelding ontvang je een link met de uitnodiging en uitleg voor de vergadering. Aanmelden op gbmspruiten@vollegrondsgroente.net 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens,

                                

Cok van der Maarl                                                               Emiel Noordermeer                                                 Joris van den Heuvel                                                 Ulko Stoll