Agenda

Innovatiedag Pioenroos                             30 april, Breda

Verdieping in de bodem                            januari 2021 m.m.v. Karo uitgesteld

Spruitenplatform                                        21 januari digitaal

Witlofplatform                                             2 oktober N.O.P. afgerond

Open dag peen                                         7 oktober, Rutten (N.O.P.) afgerond

Spruitenplatform:                                        6 november digitale invulling 

Witlof Biennale                                           2-3 oktober Mechelen uitgesteld tot 2021