Bladgewassendag september 2022

spuittechniek, zaadbehandeling en onderzoek

Het topsector programma in de bladgewassen is in het derde jaar aangeland. En dat betekent dat er een aantal interessante zaken onder de aandacht kunnen worden gebracht. Daarbij zijn ook een aantal perspectiefvolle ontwikkelingen.

Eén daarvan zijn de mogelijkheden van nieuwe bestrijdingssystemen. De loofdoes die in een afgeschermde ruimte het spuitmiddel verneveld zonder drift is daar een voorbeeld van.

Andere perspectieven zitten in zaadbehandeling met 'groene middelen'.


Tijdens de open dag is de Loofdoes werkend te zien en worden de mogelijkheden voor 'groene' zaadbehandeling toegelicht door Incotec. De opstelling en uitvoering van het onderzoek met de Spectracam wordt getoond (ovb)

Op 29 september zijn de bladgewassentelers welkom:

               - De resultaten van de proeven te bespreken. 

               - Demonstratie van innovatieve spuittechniek met loofdoes

               - Toelichting op perspectieven van 'groene' zaadcoating

               - En om te netwerken.

 

De luizenproeven in IJsbergsla, Andijvie en Lollo Bionda zijn afgerond en de resultaten zijn bekend. De Bremiaproeven en de wantsenproeven zijn te bezichtigen.  En er is ruimte om te netwerken met collega's.

Aanmelden

Aan te melden via u.stoll@vollegrondsgroente.net


Spuittechniek, zaadbehandeling en onderzoek

Datum : donderdag 29 september 2022

Tijd : 9:00 - 12:30 uur. Aansluitend proefveld bezoek bij Enza en Syngenta

Locatie : Vertify, Tolweg 13, Zwaagdijk 


Enquete Hy4dense

In de zoektocht naar een teeltsysteem op water wordt gewerkt met zogenaamde co-creatiegroepen. In deze werkwijze werken deskundigen nieuwe ideeen als input voor onderzoek. Onderdeel van deze co-creatie is toetsing door belanghebbenden. Deze toetsing vindt in dit project plaats via een enquête. De lezers van deze nieuwsbrief kunnen deze enquête vinden via ENQUETE

Programma

9:00 uur            Seeds Meets Technology

Vrije inloop. Bezoek aan Seeds Meest Technology en/of deelname aan lezingen programma https://seedmeetstechnology.com/program/

9:45 uur             Welkom in netwerkzaal boven beursplein Ulko Stoll (Vollegrondsgroente.net)

10:00 uur            Perspectieven van 'groene' zaadcoating door Rob Pronk (Incotec)

10:30 uur             Onderzoeksresultaten PPS duurzame bladgewassen Ingrid Commandeur (Vertify)

11:00 uur              Demonstratie Loofdoes door Adriaan van de Ven (Agricult)

11:30 uur              Demo opstelling Spectracam (onder voorbehoud)

Op het proefveld staat IJsbergsla die kunstmatig is geïnfecteerd met Bremia. In de onderzoeksobjecten wordt de weerbaarheid getoetst. Verzamelen bij koffie bar.

12:00 uur            Beursbezoek

12:30 uur            Einde ochtendprogramma

13:00 uur            Lunch bij Enza op demoveld in Twisk (op eigen gelegenheid)

                            Proefveldbezoek Syngenta fields of innovation in Grootebroek (op eigen gelegenheid)