Bladgewassen

De sla raakt op

De teelt van Nederlandse sla dreigt te verdwijnen door grote onzekerheid. De onzekerheid in de teelt wordt veroorzaakt door een ambivalente houding van de maatschappij: deze ambivalentie leidt tot een onmogelijke spagaat voor de gehele keten 

Registreer uw verjaagacties in FaunaSpot!

Faunaspot wordt gebruikt om de handelingen rond faunabeheer te registreren. Het is zaak dat ook de teler de acties rond faunaschade registreert. Zowel voor bejaagbare als niet bejaagbare soorten

Bouwen aan een vernieuwd teeltsysteem voor bladgewassen

Het topsectorprogramma 'duurzame teelt van bladgewassen en selderij' is bezig met het derde jaar. op de bladgewassendag eind september liet Ingrid Commandeur van Vertify zien welke resultaten

Bladgewassendag september 2022

Het topsector programma in de bladgewassen is in het derde jaar aangeland. En dat betekent dat er een aantal interessante zaken onder de aandacht kunnen worden gebracht. Daarbij zijn ook een aantal perspectiefvolle ontwikkelingen.

Onderzoek blijkt niet overbodig

De zoektocht naar nieuwe mogelijkheden blijkt erg ingewikkeld. Op de bladgewassendag afgelopen maart zijn diverse aspecten van de teelt van bladgewassen aan de orde gekomen. Daarbij zijn zowel de huidige onderzoeken besproken als de uitdagingen 

Groei keer 10

Onder de oppervlakte gebeuren dingen die niet zichtbaar zijn maar grote gevolgen zullen hebben op ons handelen. Tijdens de bladgewassendag

Bladgewassendag: Marktontwikkelingen, watermonitoring en onderzoek

De gezamenlijkheid van het bladgewassen collectief Bladycol leidt tot nieuwe mogelijkheden. Zoals een een kennisbijeenkomst waarin de resultaten van het onderzoek worden besproken en de internationale marktontwikkelingen

Vragen over teelt van bladgewassen

De vragen die in de digitale bijeenkomst van Bladycol zijn gesteld, zijn relevant. En de vragen roepen op tot na denken

Logistiek bij bouw: voorkom ergernis door juiste indeling

Logistiek is het logisch inpassen van bedrijfsactiviteiten in en rondom een gebouw, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen op het bedrijf. Het gaat over goederenbewegingen en komt dus elke dag terug. Goede logistiek betekent efficiënt, gemakkelijk en overzichtelijk werken

Bladgewassendag

In een bijeenkomst tijdens de open dagen van de diverse veredelaars zijn de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd dat is aanbesteed door het bladgewassencollectief.

Stevig acryldoek

Het oprollen van vervroegingsdoek leidt te vaak tot gaten en scheuren". En dat betekent in de praktijk meestal weggooien en nieuwe kopen

Bladycol brengt zorgen over in de Tweede Kamer

Bladycol was aanwezig bij het aanbieden van de petitie over het gewasbeschermingsmiddelenbeleid aan de Tweede Kamer

Demo voor de Hydroteelt

De vollegronddemo van Rijk Zwaan is dit jaar uitgebreid met een demo van hydroteelten. We tonen ruim 50 rassen voor hydroteelt

Voedselveiligheid en groene middelen

Groene middelen zijn niet automatisch de veilige vervanger van chemische middelen. Een nuancerende waarschuwing 

Verduurzaming teelt van belang voor hele keten 

De maatschappij wil verduurzaming van de voedselproductie. Telers van bladgewassen hebben mede daarom in 2020 het initiatief genomen 

Technische oplossingen voor duurzame bladgewassen 

Een robot en een sensor, de open dag bladgewassen laat zien dat techniek een belangrijk onderdeel is voor een duurzame teelt. Op de open dag eind september werden de eerste resultaten

Bladycol

Bladgewassentelers werken samen in het bladgewasssencollectief Bladycol