Bladgewassen

Vragen over teelt van bladgewassen

De vragen die in de digitale bijeenkomst van Bladycol zijn gesteld, zijn relevant. En de vragen roepen op tot na denken

Logistiek bij bouw: voorkom ergernis door juiste indeling

Logistiek is het logisch inpassen van bedrijfsactiviteiten in en rondom een gebouw, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen op het bedrijf. Het gaat over goederenbewegingen en komt dus elke dag terug. Goede logistiek betekent efficiënt, gemakkelijk en overzichtelijk werken

In een bijeenkomst tijdens de open dagen van de diverse veredelaars zijn de eerste resultaten van het onderzoek gepresenteerd dat is aanbesteed door het bladgewassencollectief.

Voedselveiligheid en groene middelen

Groene middelen zijn niet automatisch de veilige vervanger van chemische middelen. Een nuancerende waarschuwing 

Verduurzaming teelt van belang voor hele keten 

De maatschappij wil verduurzaming van de voedselproductie. Telers van bladgewassen hebben mede daarom in 2020 het initiatief genomen 

Technische oplossingen voor duurzame bladgewassen 

Een robot en een sensor, de open dag bladgewassen laat zien dat techniek een belangrijk onderdeel is voor een duurzame teelt. Op de open dag eind september werden de eerste resultaten

Bladycol

Bladgewassentelers werken samen in het bladgewasssencollectief Bladycol

Dé afdekmogelijkheden van 2021