Achtergrond

Na het wegvallen van collectieve instrumenten als de productschappen en door de overheid gefinancierd praktijk onderzoek ontstaat een nieuwe vorm van nieuwe collectiviteit. In die nieuwe collectiviteit zoeken telers elkaar op om samen problemen op te lossen en uitdagingen aan te gaan. De kerngroep ijsbergsla neemt het initiatief tot het op nieuw ontwikkelen van praktijk onderzoek en om zelf cash te investeren in onderzoek.


Doel

Het doel is om te ervaren hoe schema's volgens een etiket werken en welke combinaties daarin effectief zijn. Daarbij is juist het zoeken naar grenzen onderdeel van het onderzoek. Uiteraard worden ook duurzaamheidsaspecten in aanmerking genomen. En het zoeken naar nieuwe mogelijkheden en vergroening. Weerbare teeltsystemen en weerbare planten is het kader waarbinnen het onderzoek zich afspeelt.
Eigen verhaal

Een belangrijk resultaat dat gerealiseerd wordt met deze aanpak is het ontwikkelen van een eigen verhaal. Een verhaal dat niet opgelegd is door omgeving of actiegroepen maar een verhaal met de mogelijkheden, onmogelijkheden en ambities vanuit de sector. Met dit verhaal kan worden duidelijk gemaakt dat zaken wel of niet kunnen en welke risico's er worden gelopen. Daarmee wordt de positie van de teelt versterkt.

Onderzoek duurzame bladgewassen

Vanuit het collectieve initiatief in 2019 is een topsector project ontwikkeld. Dit is een vierjarig project waarbij het mogelijk is om systemen voor de middellange termijn te toetsen. Het programma bevat vier leidend thema's:

Weerbare rassen

Het is interessant om te weten hoe rassen zich houden in een teelt die gericht is op zelf herstellend vermogen en gebruik maken van al dan niet gestimuleerde weerbaarheid. Zijn er rasverschillen als de plant zich zelf moet verweren. In het teeltsysteem naar de toekomst zal de basis van een optimale productie liggen in weerbaarheid vanuit de plant, de bodem en de uitgangspositie. Rasverschillen in zo'n teeltsysteem is interessant.

Inzet biostimulanten

In de toekomstvisie van het ministerie van landbouw wordt gesproken over weerbare planten en weerbare teeltsystemen. Om deze weerbaarheid te realiseren is het toepassen van biostimulanten en/of plantversterkers mogelijk effectief. Dit onderzoeksprogramma biedt bij uitstek de mogelijkheden om de werking van deze middelen te toetsen

Waarschuwingsmodellen

Er zijn in het verleden diverse waarschuwingsmodellen ontwikkeld. Deze zijn weliswaar getoetst in de praktijk maar nooit echt een standaard geworden in de plaagbeheersing. Een belangrijke reden is de beperkte mate van informatie. Met huidige meetmethoden en snelle communicatie van de gegevens kunnen de waarschuwingssystemen wellicht van een update worden voorzien. Met een dynamisch waarschuwingssysteem dat gekoppeld wordt aan sensoren in de teelt ontstaan er nieuwe mogelijkheden om te voorspellen en om te reageren. De inzet van sensoren voor het meten van gewasactiviteit staat in de kinderschoenen. Er zijn systemen die op basis van groeimodellen en metingen een bemestingsbehoefte kunnen aangeven. Het zou in die denklijn ook mogelijk moeten zijn om sensoren die de vitaliteit van het gewas te kunnen monitoren. Deze inzet van beschikbare sensortechieken zijn ook onderdeel van het onderzoeksprogramma

Systeem aanpak

En deze losstaande elementen vormen in gezamenlijkheid een nieuwe systeembenadering. De aanzet tot een systeembenadering is het resultaat van het gehele programma over vier jaar.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Proeftuin Zwaagdijk parallel aan de bladgewassenonderzoeken loopt onderzoek in knolselderij.

Deelnemers die mee willen praten en denken in de begeleidingscommissie kunnen zich aanmelden via bco@bladycol.nl.Participanten

Doordat telers initiatief nemen tot het ontwikkelen van nieuwe kennis wordt het mogelijk voor het bedrijfsleven om aan te haken bij telersonderzoeken. Daardoor wordt kennis verzameld op via het onderzoeksveld. De volgende partijen hebben zich aangesloten: Agrifirm, Bayer, Certis, Corteva (voorheen Dow Agro) en Syngenta. De veredelingsbedrijven: Enza, Nunhems, Rijk Zwaan en Syngenta hebben zich gecommitteerd als participant. Ook plantenkwekerij Schreurs, Beekenkamp en Gitzels participeren.


Wensen

Zijn er aanvullende wensen of ideeën voor onderzoek of kennisontwikkeling? Geef deze dan aan op wensen@bladycol.nl.