Nieuwsbrief Bladycol mei 2021

  Met de nieuwsbrief worden de deelnemers in het blagewassencollectief Bladycol geïnformeerd. Ook worden de deelnemers op de hoogte gehouden van de activiteiten in de PPS duurzame gewasbescherming van bladgewassen.

De situatie afgelopen maanden heeft er voor gezorgd dat de onderlinge contacten vooral digitaal plaatsvonden. Ondanks deze beperkingen zijn er wel degelijk een aantal zaken waar Bladycol zich druk voor heeft gemaakt afgelopen tijd. Daarbij is weer te zien dat de samenwerking binnen Bladycol verder gaat dan alleen nieuwe kennis ontwikkelen in de vorm van onderzoek.

_________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

 

Digitale bijeenkomst

Afgelopen 11 maart heeft een digitale studieclubbijeenkomst plaats gevonden waarbij uiteraard de resultaten van het topsector  onderzoek zijn gepresenteerd maar ook in is gegaan op de technische mogelijkheden van de Spetracam. Daarnaast is er uitgebreid ingegaan op de mogelijkheden van resistentieveredeling.


         Luizen

Uit de toelichting van Johan van Zee van Nunhems bleek dat resistentie op Nasanovia niet zo makkelijk is als het nu lijkt. Er zijn 2 Nasanovia types nummer 0 en nummer 1. Nummer 1 kan zich vermeerderen op de bekende resistente rassen. Dat betekent dat Nasanovia resistentie in de plant niet vanzelfsprekend resistentie is tegen alle Nasanovia luizen. Voor de luizenbeheersing kan dus niet alleen geleund worden op resistente rassen.

 

 

Vragen

Belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was de bewustwording van de positie van de bladgewassen. Waarbij Dave Smit een aantal vragen stelde.

 

 

 

 

Onderzoek

Het onderzoek in de PPS duurzame bladgewassen wordt dit jaar voortgezet met de volgende thema's:


Weerbare rassen

Inzet laag risico middelen

Sensoren en Waarschuwingsmodellen

- Risico inventarisatie

 

Inzet laag risico middelen

In de toekomstvisie van het ministerie van landbouw wordt gesproken over weerbare planten en weerbare teeltsystemen. Een manier om deze weerbaarheid te realiseren is het toepassen van laag risico middelen. 

 

Waarschuwingsmodellen

Afgelopen jaar is de effectiviteit van de waarschuwingsmodellen getoetst en daar bleken slechts nuance verschillen te zijn. De combinatie van deze modellen met sensoren die de daadwerkelijke situatie in het veld meten zou een basis kunnen zijn voor beslissingen. Deze combinatie wordt komend jaar onderzocht. De detectie met senseren wordt de SpectraCam gebruikt De SpectraCam is een sensor met vijf verschillende camera’s en meet het bladgroengehalte, biomassa en stressniveaus in gewassen. De SpectraCam wordt ingezet op dit moment al ingezet in teelten om de vitaliteit van de gewassen te meten met als doel om in vroeg stadium invloed uit te kunnen oefenen op de groei en dus op de weerbaarheid. In dit project maken we de camera toepasbaar. 

 

 

Risico inventarisatie

Tekstvak:  Bij dit topsectorproject zijn ook de afzetpartijen betrokken in de vorm van de groentesnijderijen Heemskerk, Hessing, Vezet en het Groenten Fruit Huis. Toepassing van nieuwe stoffen mag niet leiden tot onduidelijkheid voor voedselveiligheid en volksgezondheid. De snijderijen zijn sterk betrokken bij de risico inventarisatie van de nieuwe stoffen, maar tevens liggen er vanuit de snijderijen vragen om een nauwere samenwerking met de telers in het kader van voedselveiligheid

 

 

Systeem aanpak

De werkpakketten vormen in gezamenlijkheid een nieuwe systeembenadering. De aanzet tot een systeembenadering is het resultaat van het gehele programma over vier jaar. En zal in het laatste jaar op een praktijkperceel getoetst worden (of zoiets) op praktische haalbaarheid en effectiviteit

 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

Vraag nu een adviesvoucher aan voor ondersteuning van het Bladycol

 

De adviesvouchers zijn bedoelt voor adviezen over duurzame maatregelen in uw teelt. De adviesvouchers zijn onderdeel van een overheidsregeling ter ondersteuning van onafhankelijk advies: Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe). 

Vollegrondsgroente.net is gecertificeerd om de adviesvouchers te verzilveren en uit te voeren. De voucher heeft een waarde van € 1.500 euro en er is geen verplichte eigen bijdrage.

 

De voucher voor de bladgewassenteelt wordt gebruikt om de vertaling te maken van het de onderzoeken uit het bladgewassen collectief Bladycol naar toepassing in de praktijk. In het onderzoek van Bladycol wordt een combinatie gemaakt van gangbare teeltmethoden en nieuwe duurzame maatregelen. Het doel is om een praktische totaalaanpak te ontwikkelen die voldoet aan duurzaamheidswensen van de maatschappij. Het Bladgewassencollectief Bladycol is de initiatiefnemer van het topsector project duurzame bladgewassen.

 

De adviesvraag is als volgt: Hoe zijn de resultaten van het onderzoek aanbesteed door Bladycol op gebied van biostimulanten, plantversterkers en laag risicostoffen en nieuwe technieken efficiënt in te zetten in de teelt van bladgewassen.

 

                Aanvragen moet door in te loggen op   https://www.mijnRVO.nl

                Dan kiezen voor de regeling Advies over duurzamere landbouw voor agrariërs

                 Aanvinken adviseur Stoll van Vollegrondsgroente.net

 

Het is ook mogelijk om Vollegrondsgroente.net te machtigen om de adviesvoucher aan te vragen.

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________


 

 

Eigen verhaal

Een belangrijk resultaat dat gerealiseerd wordt met deze aanpak is het ontwikkelen van een eigen verhaal. Een verhaal dat niet opgelegd is door omgeving of actiegroepen maar een verhaal met de mogelijkheden, onmogelijkheden en ambities vanuit de sector. Met dit verhaal kan worden duidelijk gemaakt dat zaken wel of niet kunnen en welke risico's er worden gelopen. Daarmee wordt de positie van de teelt versterkt. 

 

 

Participanten

Doordat telers initiatief nemen tot het ontwikkelen van nieuwe kennis wordt het mogelijk voor het bedrijfsleven om aan te haken bij telersonderzoeken. Daardoor wordt kennis verzameld op via het onderzoeksveld. De volgende partijen hebben zich aangesloten: Agrifirm, Bayer, Certis, Corteva (voorheen Dow Agro) en Syngenta. De veredelingsbedrijven: Enza, Nunhems, Rijk Zwaan en Syngenta hebben zich gecommitteerd als participant. Ook plantenkwekerij Schreurs, en Beekenkamp participeren en de groentesnijderijen Heemskerk, Hessing, Vezet en de verenigde snijderijen in het Groenten Fruit Huis. 

 

Communicatie

De nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verspreid aan de leden. Input is altijd welkom evenals vragen over inhoud of opzet. 

 

Vragen of opmerkingen:

Redactie@vollegrondsgroente.net

 


PPS Duurzame gewasbescherming van bladgewassen

Dit project ontvangt financiële steun van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (LNV). Binnen de Topsector werken Het bladgewassen collectief Bladycol, de knolselderijtelersvereniging Nederland, GroentenFruit Huis, Vollegrondsgroente.net, Hessing supervers, Koninklijke Vezet, Heemskerk fresh and easy, Plantenkwekerij A. Schreurs, Beekenkamp Plants, Onderzoekscentrum Vertify en het ministerie van LNV samen aan innovaties op het gebied van duurzame productie van gezond en veilig voedsel en de ontwikkeling van een gezonde, groene leefomgeving.