Bladgewassendag 30 september 2021


De gezamenlijkheid van het bladgewassen collectief Bladycol leidt tot nieuwe mogelijkheden. Zoals een een kennisbijeenkomst waarin de resultaten van het onderzoek worden besproken en de internationale marktontwikkelingen aan de orde komen. En het netwerk van Bladycol maakt het mogelijk om de actuele stand van zaken te bespreken betreffende watermonitoring binnen Global Gap certificaat. In het onderzoek is een uniek beeld ontstaan van schade door wantsen

 Op 30 september zijn de bladgewassentelers welkom om:

                          - De resultaten van de proeven te bespreken. 

                          - De stand van zaken rond watermonitoring binnen Global Gap te analyseren.

                          - Specifieke schade van wantsen te beoordelen.

                          - Inzicht te krijgen in actuele voedingstrends. 

                          - En om te netwerken.

 

De luizenproeven in IJsbergsla, Andijvie en Lollo Bionda zijn afgerond en de resultaten zijn bekend. De Bremiaproeven en de wantsenproeven zijn te bezichtigen.  En er is ruimte om te netwerken met collega's.


 Aanmelden

Deze bijeenkomst wordt Corona proof georganiseerd daarvoor is het noodzakelijk om aan te melden via u.stoll@vollegrondsgroente.net

Agenda

                 Datum : Donderdag 30 september 2021

                 Tijd : 11:00 - 17:00 uur

                  Locatie : Vertify, Tolweg 13, Zwaagdijk


9:00 uur Seeds Meets Technology

Vrije inloop. Bezoek aan Seeds Meest Technology en/of deelname aan lezingen programma https://seedmeetstechnology.com/program/

11:00 uur Welkom in netwerkzaal boven beursplein Ulko Stoll (Vollegrondsgroente.net)

11:15 uur Uitdagingen PPS duurzame bladgewassen: Johan Kos (Vertify)

11:30 uur Watermonitoring en Global Gap: Paul Bol (GroentenFruit Huis)

12:00 uur (Voorlopige) onderzoeksresultaten PPS duurzame bladgewassen Isabel Conijn

12:15 uur Proefveldbezoek PPS duurzame bladgewassen: Isabel Conijn (Vertify)

Op het proefveld staat IJsbergsla die kunstmatig is geïnfecteerd met Bremia. In de onderzoeksobjecten wordt de weerbaarheid getoetst. Verzamelen bij koffie bar.

12:45 uur Proefveldbezoek noviteiten

Sla assortiment Gautier

13:00 uur Einde ochtendprogramma

13:30 uur Lunch bij Enza op demoveld in Twisk

14:30 uur Ontwikkeling in veredeling: Paul Huis (Enza Zaden)

Ontwikkelingen in veredeling en de rol van de veredelaar.

14:45 uur Trends in voeding: Hans van den Ende (Hillenraad Partners)

Inspiratie met de laatste trends in voeding en de ontwikkelingen met betrekking tot in relatie tot manier van produceren en consumptie van voedingsmiddelen

15:45 uur Veldbezoek: Fokke Hoeksema (Enza)

Nieuwe rassen, nieuwe soorten en nieuwe mogelijkheden

16:30 uur Netwerkborrel