Demoleerbedrijf Vollegrondsgroente

In het programma Biodivers Perspectief  is Vollegrondsgroente.net demoleerbedrijf voor studenten, docenten en ondernemers en alle andere partijen voor wie natuurinclusief leren belangrijk is. Verslag van een bedrijfsbezoek van mbo-studenten Groen, Grond en Infra.

Robots klaar voor praktijk

"De machine kan zelfstandig rijden maar het mag niet." Een uitspraak over de autonome machines op de robotdag

Innovatie lessen

"Onze innovatie kan de wetgeving niet bijhouden." Een opmerking die steeds vaker klinkt in de vollegrondsgroentesector. Een opmerking

Partijen faunabeheer moeten samenwerken

Als er één onderwerp frustratie oproept bij telers dan is het schade aan de teelt door dieren. In het project  Fauna in Evenwicht wordt samengewerkt aan de problematiek

Experimenteren als randvoorwaarde

De enige constante is verandering. Een uitspraak die veel vragen en constateringen oproept als je er langer over na denkt

Brassica dagen 

De jaarlijkse Internationale Open Dagen in september zijn een lange en bekende traditie. Al vele jaren presenteren we ons volledige assortiment aan internationale klanten in de beroemde week 39

Field Days 2022

Sakata heeft een grote diversiteit aan producten op het proefveld in Zwaagdijk staan. De gewassen en de rassen zijn te bezichtigen en zullen worden toegelicht door de medewerkers...

Late demodagen 2022

Van 19 september t/m 14 oktober organiseren we onze late demodagen 2022, op ons demoveld in Fijnaart. Net als de voorgaande edities, is de vollegronddemo weer in combinatie met onze hydrodemo

Gewassen, technologie en nieuwe kansen

De medewerkers van Syngenta kijken ernaar uit om bezoekers te verwelkomen op de Fiels of Innovatieon 2022. Dankzij deze bezoeken kunnen telers de beste rassen selecteren op basis van landbouwkundige oplossingen 

Organische stof meten en voorspellen

Telers en studenten van Aeres hebben samen gewerkt aan een - gratis beschikbare- bodem koolstoftool voor de vollegrondsgroente. De tool wordt verder doorontwikkeld naar aanleiding van de masterclass die onlangs is gehouden

Fauna in Evenwicht van start

In dit project zetten Vollegrondsgroente.net en vijf vollegrondsgroentetelers in op het duurzaam en innovatief aanpakken in het tegengaan van de toenemende gewasschade door ganzen, eenden en hazen, waarbij tevens de biodiversiteit wordt gestimuleerd. Lees meer 

Kenniscafé voor jonge telers

10 jonge telers waren te gast bij Plantenkwekerij Gitzels. Mike Gitzel gaf een rondleiding en een presentatie over het bedrijf en de toekomst- en uitbreidingsplannen. Lees meer 

Driftreductie en effectieve bescherming

Eén van de gevolgen van de regels rond driftreductie is een slechtere bedekking. Immers grotere druppels zorgen voor minder drift. Inmiddels zijn er een aantal technieken die de combinatie maken van driftvermindering

Groei keer 10

Onder de oppervlakte gebeuren dingen die niet zichtbaar zijn maar grote gevolgen zullen hebben op ons handelen. Tijdens 

Clubhuis

Greenportret Erna Steenhuis

Erna Steenhuis is naast voor Vollegrondsgroente.net ook actief voor Greenport Noord Holland Noord: een profiel

Greenportret: Ulko Stoll

Met Vollegrondsgroente.net stapte Ulko Stoll in een rijdende trein: halverwege raakte de kennis- en netwerkorganisatie voor de vollegrondsgroentetelers betrokken bij EFRO-Evergreen. Daarmee is in elk geval de basis gelegd voor een nieuw partnerschap met Greenport NHN en het netwerk. Lees meer

Ketenrisico is niet voor de teler

We gaan het 'silly season' tegemoet. De periode waarin contracten voor komend jaar moeten worden afgesloten en waarin afspraken worden gemaakt

Experimenteren als randvoorwaarde

De enige constante is verandering. Een uitspraak die veel vragen en constateringen oproept

Organiseer een sectoroverleg

Met het inzicht van nu kun je spijt hebben van het verleden. Maar dat heeft geen zin

Telers en ketenpartners welkom op open dagen 

Bejo is verheugd haar Open Dagen in 2022 weer als vanouds te kunnen organiseren. Van dinsdag 27 september tot en met zaterdag 1 oktober komen groentetelers en relaties vanuit de hele wereld naar de groentezadenspecialist in Warmenhuizen

Seed meets Technology 2022

Rassendemonstraties en workshops

Seed meets Technology is een evenement waarbij het draait om innovatieve zaad- en coatingtechnologie, veredelingssupport, duurzame gewasbescherming, teeltsystemen en rassenkeuze.

Enza laat op het demoveld in Twisk uiteraard de huidige rassen zien en geeft inzicht in nieuwe rassen en bijbehorende eisen. De eisen van de markt en maatschappij worden steeds nadrukkelijker bij de teler weggelegd.

Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente gaat innovatie versnellen

Laat kennis werken! Dat is de boodschap van de Kennisdeal Akkerbouw en Vollegrondsgroente

Vollegrondsgroentetelers brengen zorgen over in de Tweede Kamer

"Over 2 a 3 jaar zijn de schappen leeg of moeten we aangevreten product in het schap accepteren" Het antwoord van een groep vollegrondsgroentetelers na een vraag van een Tweede Kamer lid

Actuele satellietbeelden voor aanvullende perceelgegevens 

Voor een optimale teelt wordt steeds meer en vaker data gebruikt. Een groot deel van de data is aanwezig in de eigen bedrijfsvoering maar er is ook extern gereedschap 

Techniek en ondersteuning

Voor de inzet van BOS systemen worden in Planet Proof bonuspunten uitgedeeld. Daaruit blijkt dat een Beslissing Ondersteunend Systeem een instrument is om verder te verduurzamen. Nu zijn er

Robotisering vraagt praktijkervaring

Als er één ding duidelijk is gemaakt op de robotdag afgelopen 7 oktober dan is dat het gegeven dat er vele richtingen zijn om robotisering in te vullen

Promotie of kwaliteit

Promotie is een onderwerp dat regelmatig terugkomt in de overleggen met diverse gewassen. Het valt op dat deze roep harder wordt op het moment dat het slecht gaat

Nieuwe start voor Praktijkcluster AGRO

Onlangs vond de feestelijke aftrap van CIV Groen plaats in de KAS te Woerden. In de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV Groen) werken het mbo-groen, bedrijven en overheid aan de concrete praktijkuitdagingen.

Biodivers Perspectief van start

De omslag naar natuurinclusieve landbouw vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden. Huidige en toekomstige ondernemers in de agri-sector onderzoeken, oefenen en leren rond de thema's

Overzichtsgids met 'groene middelen'

In de toekomst zullen we de gewasbescherming moeten uitvoeren met 'groene middelen'. Gelukkig is de praktische boer en tuinder in staat om de nuances te zien.

Teelttip: Perceelskeuze

Het is belangrijk om na te gaan hoe percelen zich houden in de winter 

Scholing hoort bij ondernemerschap

"Scholing bespreek je niet aan de keukentafel" aldus Klaas Schenk. Scholing van medewerkers is onderdeel van de bedrijfsvisie en de ambitie van het bedrijf. Daarbij hoort scholing en opleiding

Kick -off project Biodivers Perspectief 

Pé Slagter teelt bloemkool. Hij stelt zijn bedrijf beschikbaar als het demoleerbedrijf vollegrondsgroente in het programma  Biodivers Perspectief...

Slimmer planten met Transplanting Services

De Multi Rower is de meest verkochte automatische plantmachine. Dit robotsysteem plant tot wel 8 rijen tegelijk in één machine

Demo EOX waterstoftractor

Een selectieve groep vollegrondsgroentetelers vanuit De Kop van Noord-Holland was aanwezig op de demonstratie- en informatieavond van de EOX waterstoftractor. Tijdens deze avond werd een toelichting gegeven op de 'H2 in Agri Deal',

Demo volautomatische 

zelfrijdende plantmachine

Veel belangstelling voor de demonstratie van de nieuwe volautomatische zelfrijdende Ferrari plantmachine

Nieuwe fysio's van wolf in spinazie

De Internationale WerkGroep Peronospora in spinazie (IWGP) heeft twee nieuwe fysio's van valse meeldauw (Peronospora effusa) in spinazie benoemd

Proeftuin Zwaagdijk gaat verder onder de naam Vertify

Met ingang van 1 januari 2021 gaan Proeftuin Zwaagdijk en Demokwekerij Westland verder onder de nieuwe naam Vertify.   

Residu hoe zit het?

Van het land naar het lab: gezond bodemleven

Een gezond bodemleven draagt bij aan een gezonde agrarische sector: daar kunnen we ons allemaal wel iets bij voorstellen. Maar wat een gezond bodemleven dan precies is en hoe dit de gewassen helpt, dat is al wat ingewikkelder

Scholingsadviseur vollegrondsgroente en aardbeien 

De scholingsadviseur draagt door zijn werk bij aan een sterke en aantrekkelijke sector door de toekomstgerichte ontwikkeling van bedrijven te ondersteunen

Squal toegelaten als driftreductie

Toevoegstof Squal is toegelaten als middel om drift te reduceren. In de bijeenkomsten van Vollegrondsgroente.net is de werking van Squal regelmatig toegelicht

Geen blauwdruk voor de toekomst

Verimark geeft koolplanten langdurige bescherming   

Het verbod op zaadcoating maakt de bescherming van jonge koolplanten tegen insecten lastiger. Met de trayplaatbehandeling met Verimark beschikken kooltelers over een alternatief. Praktijkproeven 

Natuurlijke afweer door planten

Een kieviet rent weg als er een vos aan komt. Als een koolvlieg of een trips een plant benadert kan de plant niet weglopen maar hij kan zich wel verdedigen. Ieder organisme heeft een of meerdere systemen om zichzelf te verweren tegen narigheid. Ook planten hebben een afweersysteem

Gerobotiseerde onkruidbestrijding steeds meer praktijkrijp

Op demodag robotisering afgelopen oktober maakte ruim 100 bezoekers kennis met autonome, camera- en gps-gestuurde machines. Ook was er aandacht voor lastig te bestrijden onkruiden.

Ondiep ploegen met resultaat

De bodem is de basis voor een optimale plantengroei. De aandacht voor bodembewerking is dan ook 

Vollegrondsgroente telers zijn zelfbewust

De fusie van de telersverenigingen Van Nature en Best of Four tot Oxin Growers leidt tot een afzetpartij die hoort bij de grootste aanbieders van vollegrondsgroente.

EVR

Samen met scholen experimenteren in de praktijk

Samenwerking met scholen en experimenteerruimte voor nieuwe duurzame beheersmaatregelen. Dat is de samenvatting van het project Greenfield dat onlangs is aanbesteed 

Tip: aardvlooien

In het voorjaar zodra de temperatuur stijgt komen deze kevertjes uit de grond. De larven die zich vlug ontpoppen 

Vijf soorten biostimulanten

Biostimulanten, bodemverbeteraars, -conditioners, specifieke aanvalsstoffen, natuurlijke verdedigingsmiddelen, activeringsstoffen voor de immuniteitssystemen van planten

Elke machine is coronaproof te maken

Wim Kooijman van Mechanisatie Kooijman zag zijn kans schoon om plantmachines coronaproof te maken

Spuittechniek in 2020

Dat wetgeving verandert lijkt wel onderdeel te zijn van de huidige maatschappij. Daarbij is blijkbaar regelmatig aanpassen van wetgeving 

Teler in beeld 

Santino de Wit

Hoe komt de West-Friese witte bloemkool op het bord? Santino de Wit over vruchtwisseling, stieken, naaien en afdekken van bloemkool en een vruchtbare bodem

Tien rijen automatisch planten

Met 10 rijen tegelijk gaan de kool planten de grond in. Onlang is een Ferrari Futura plantmachine afgeleverd en in het werk gesteld

Rassenvergelijking witlof

Beeldmateriaal van de rassenvergelijking witlof op 1 april.

Ferrari automatisch plantmachine

De eerste rijtjes broccoli geplant met Ferrari automatische plantmachine. Leverancier Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman.

Spruiten telers vinden elkaar in het Spruiten-collectief

Nieuwe collectiviteit zorgt voor nieuwe structuren. De spruitentelers vinden elkaar in het Spruiten-collectief. Samen met toeleveranciers liggen er uitgebreide onderzoeken op een breed uitgevoerd Spruitenplatform.

Automatisch 10 rijen broccoli planten

Project duurzame bloemkool van start

In het kader van de kringloopvisie van het ministerie van LNV is, in opdracht van de Provincie Noord-Holland, gestart met een vierjarig onderzoek naar het effect van niet-onderwerken van strorijke stalmest in de bloemkoolteelt 

RUB-middelen onder Europese regelgeving

Alle gewasbeschermingsmiddelen en biociden moeten worden beoordeeld of ze veilig kunnen worden gebruikt. Dit gebeurt volgens Europese verordeningen.

Kenniscafé jongeren in familiebedrijven

Twaalf jonge telers kwamen bijeen op dinsdag 28 januari op de bijeenkomst jonge telers in familiebedrijven. 

'Teelt de grond uit' draait door

Innoverende tuinders kunnen wel een extra steuntje in de rug gebruiken van overheid, ketenpartijen en banken. Deze partijen belemmeren 

Zonale beoordelingen van gewasbeschermingsmiddelen

Met deze Europese verordening komt er meer uniformiteit van de beoordelingen van de middelen