Gewasinfo bladgewassen augustus 2022

Bladgewassendag 29 september, Zwaagdijk

De zoektocht naar nieuwe mogelijkheden blijkt erg ingewikkeld. Op de bladgewassendag afgelopen maart zijn diverse aspecten van de teelt van bladgewassen aan de orde gekomen. Daarbij zijn zowel de huidige onderzoeken besproken als de uitdagingen 

Eén daarvan zijn de mogelijkheden van nieuwe bestrijdingssystemen. De loofdoes die in een afgeschermde ruimte het spuitmiddel verneveld zonder drift is daar een voorbeeld van.

Andere perspectieven zitten in zaadbehandeling met 'groene middelen'.

Programma


Waterteelt voor gezaaide gewassen Hy4dense

De vraag naar dicht gezaaide gewassen zoals veldsla, spinazie en rucola neemt toe. Een jaarrondteelt brengt echter nieuwe problemen met zich mee, zoals bodemziekten Omschakeling naar grondloze teelt is een mogelijke oplossing. Een hydrocultuursysteem kan ook bijdragen aan een hogere arbeidsefficiëntie.

Enquete Hy4dense

In de zoektocht naar een teeltsysteem op water wordt gewerkt met zogenaamde co-creatiegroepen. In deze werkwijze werken deskundigen nieuwe ideeen als input voor onderzoek. Onderdeel van deze co-creatie is toetsing door belanghebbenden. Deze toetsing vindt in dit project plaats via een enquête. De lezers van deze nieuwsbrief kunnen deze enquête vinden via ENQUETE


Onderzoek duurzame bladgewassen

Naar aanleiding van de input van de werkgroep is er voor 2022 een opzet gemaakt voor de uitvoering van onderzoek. Er worden binnen vier thema's onderzoeken uitgevoerd.

Onderzoek blijkt niet overbodig

De zoektocht naar nieuwe mogelijkheden blijkt erg ingewikkeld. Op de bladgewassendag afgelopen maart zijn diverse aspecten van de teelt van bladgewassen aan de orde gekomen. Daarbij zijn zowel de huidige onderzoeken besproken als de uitdagingen voor de toekomst verkend


Agenda

Sladag Krefeld

1 september organiseert de vakgroep groenteteelt van Krefeld-Vierse-Heinsberg een bijeenkomst voor slatelers. 

Rassendemonstraties en machinedemonstraties.


gewasinfo@Vollegrondsgroente.net is de berichtenservice van www.vollegrondsgroente.net. Redactionele op en aanmerkingen, persberichten, achtergronden en actualiteiten redactie@vollegrondsgroente.net

Uitgever: XPlant.nl bv, Bollenmarkt 7m, 1681 PJ Zwaagdijk-Oost, kantoor@vollegrondsgroente.net

- Aanmelden voor automatische updates kan op kantoor@vollegrondsgroente.net

- Uitschrijven? Geen probleem, stuur een mail naar kantoor@vollegrondsgroente.net en u wordt direct uitgeschreven.

Copyright:

Alle rechten voorbehouden. De gegevens uit deze uitgave mogen gebruikt worden doch uitsluitend met bronvermelding. Uitgever en auteurs verklaren dat deze nieuwsbrief op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, echter kunnen de uitgever en de auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie in nieuwsmail vollegrondsgroente.net. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebasseerd zijn op bedoelde informatie.