Onderzoek duurzame bladgewassen

Naar aanleiding van de input van de werkgroep is er voor 2022 een opzet gemaakt voor de uitvoering van onderzoek. Er worden binnen vier thema's onderzoeken uitgevoerd. Naast deze concrete onderzoeken is er binnenkort een brainstormsessie waarin de diverse onderdelen van het onderzoek moeten worden ingezet om een compleet duurzaam teeltsysteem te beschrijven. Het topsectorprogramma is ontwikkeld om te komen tot een duurzaam teeltsysteem.

De thema's die op dit moment onderzocht worden zijn:

Insecten en spuittechniek

De inzet van groene middelen vraagt extra aandacht is afgelopen jaren gebleken. Bij groene middelen is het uitdrukkelijk raken van de insecten van veel groter belang dan bij systemisch werkende insecticide. Spuittechniek maakt uit. In het onderzoek worden groene middelen die een werking lieten zien afgelopen jaren toegediend met de loofdoes. De Loof-Does is een praktische, breed inzetbare machine, die de vloeistoffen optimaal verdeelt in uniforme druppels. Naast de loofdoek wordt ook het perspectief van insectendoek getoetst. Vooralsnog lijkt dit erg bewerkelijk maar indien insectendoek een bescherming biedt tegen insecten is er wellicht ruimte om een mechanisme te ontwikkelen die het doek praktisch uitrolt.


Schimmels en spuittechniek

Voor de werking van groene middelen tegen schimmels geldt ook dat spuittechniek belangrijk is. Verdeling van spuitvloeistof op, onder en in de bol zorgt voor een effectievere werking. Ook hier wordt de loofdoes ingezet.. Daarnaast liggen er 11 objecten die zowel groen zijn als een combinatie van gangbare middelen en groene middelen.


Waarschuwingssysteem

De inzet van waarschuwingssytemen of BOS-systemen is al jaren geleden uitgebreid onderzocht. Uit dat onderzoek bleek weliswaar een werking maar bij de systemen ontbraken de nodige dynamiek. Het oog van de kenner en het boerenverstand waren in staat om het waarschuwingssysteem te voorspellen. Met de huidige techniek is het mogelijk om de systemen real time uit te lezen. Daarnaast is de koppeling van metingen in de grond aan actuele weersgegevens mogelijk. Deze data gekoppeld aan ziektemodellen en de toegenomen rekenkracht van computers maakt de praktische toepasbaarheid van waarschuwingssytemen weer interessant. In de proef worden waarschuwinssystemen van Agrovision en Dacom voor schimmelziektes vergeleken met een kalender bespuiting. Daarbij worden zowel schema's die passen in duurzaamheidscertificaten ingezet als groene schema's en een combinatie daarvan.


Plantbehandeling insecten

De frustratie over het weghalen van de coating en zaadbehandelingsmogelijkheden is groot en het ontnemen van deze teeltmaatregel is niet alleen onredelijk maar getuigt ook van een ondeugdelijke visie op duurzaamheid. Om aan te tonen dat zaadbehandeling duurzaam is en efficiënt is zijn er 10 objecten opgezet rond zaadbehandeling. Daarbij worden chemische objecten die voorheen in duurzaamheidscertificering vielen vergeleken met groene middelen en een aantal objecten met plantversterkende meststoffen.

Tijdens de projectdag op 29 september zullen de proeven getoond worden en zijn de resultaten te bespreken.