Gewasinfo witlof augustus 2022

Witlof Biennale 2022

De Witlof Biënnale trekt telers, verwerkers en handelaren uit heel Europa en daarbuiten, en biedt een netwerkmogelijkheid voor besluitvormers die de conferentie bijwonen. Naast de conferentie is er ook een technisch bezoek en verschillende sociale evenementen om de netwerken en contacten tussen de Europese witlofgemeenschap te versterken. Het bestuur van Witcop ua heeft overnacht in Novotel in Leuven Centrum. 

Opgeven voor de Biënnale 2022 


Onkruidonderzoek

Het bestuur van de witlofcoöperatie heeft opdracht gegeven voor uitvoering van een screeningsonderzoek naar herbiciden. Deze is inmiddels opgezet en lijkt perspectieven te bieden.

Werkgroep Promotie

Naar aanleiding van discussie op de witlofdag afgelopen februari. Is een brainstorm georganiseerd samen met alle afzetpartijen van witlof. Uit deze brainstorm is een werkgroep benoemd die een promotieplan uit gaat werken. Deze werkgroep is inmiddels een aantal maal bij elkaar geweest en hebben een opzet gemaakt voor een promotiecampagne rond witlof. Aan de hand van dit plan worden offertes opgevraagd voor uitvoering van dit plan. Daarnaast zijn ook de subsidiemogelijkheden in kaart gebracht. In de loop van september zal de werkgroep de bevindingen presenteren. 

Alle telersverenigingen zijn vertegenwoordigd aangevuld met de telers die geen lid zijn van een afzetorganisatie. 

Meer weten? Neem contact op.Agenda

- 20 oktober IJsselmuiden                           Rassenbijeenkomst, middagprogramma


gewasinfo@Vollegrondsgroente.net is de berichtenservice van www.vollegrondsgroente.net. Redactionele op en aanmerkingen, persberichten, achtergronden en actualiteiten redactie@vollegrondsgroente.net

Uitgever: XPlant.nl bv, Bollemarkt 7m, 1681 PJ Zwaagdijk-Oost, kantoor@vollegrondsgroente.net

Nieuwsmail Vollegrondsgroente.net wordt verzonden aan bezoekers en geïnteresseerden van www.vollegrondsgroentenet.com en www.akkernet.net.

- Aanmelden voor automatische updates kan op www.vollegrondsgroente.net en www.akkernet.net

- Uitschrijven? Geen probleem, stuur een mail naar kantoor@vollegrondsgroente.net en u wordt direct uitgeschreven.

Copyright:

Alle rechten voorbehouden. De gegevens uit deze uitgave mogen gebruikt worden doch uitsluitend met bronvermelding. Uitgever en auteurs verklaren dat deze nieuwsbrief op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, echter kunnen de uitgever en de auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie in nieuwsmail vollegrondsgroente.net. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebasseerd zijn op bedoelde informatie.