Gewasinfo witlof april 2022


Discussies op de Witlofdag


De witlofdag afgelopen 31 maart was weer een dag die recht doet aan een echte netwerkdag met discussie en nieuwe ideeën. In de opzet om over automatisering te praten leidde tot een open discussie waarin met name Robin van de Veeken van AgrinServ de aanwezigen uitdaagde om fris tegen de witlofteelt aan te kijken. Dat werd vlot opgepakt waarbij geconcludeerd werd dat 'we' te veel vanuit de witlof denken. Daarmee wordt bedoeld dat de bestaande processen op de witlofbedrijven te veel 'eigen' zijn geworden waardoor een nieuwe kijk op de productie moeilijk wordt. Daarmee is de noodzaak tot automatisering niet weg maar moet juist uitgewerkt worden vanuit een frisse blik. Daarbij moet bijvoorbeeld ook het systeem van een teelt op trek bakken ter discussie worden gesteld. Een discussie die zeker vervolg krijgt. 

Oproep voor promotie


De afspraak op de witlofdag om actie te ondernemen in promotie heeft er toe geleid dat Koos Groot van Horti Hydro een brief heeft opgesteld waarin de uitdaging wordt geschetst en iedereen die geïnteresseerd is in promotie en ideeën heeft oproept om zich te melden. Op deze manier wordt denkkracht en energie gebundeld om witlof onder de aandacht te brengen Aanmelden kan bij Koos Groot info@hortihydrocultures.nl

 

De noodzaak om te automatiseren is gedreven door het steeds moeilijker in vullen van arbeid. Toch haalt een discussie over automatiseren een andere uitdaging naar boven, namelijk de ruimte om te kunnen innoveren. De rendementen in de witlof zijn dusdanig beperkt dat er feitelijk geen financiële ruimte is om het productiesysteem te innoveren. 


Promotie

Dat bracht de discussie op de noodzaak om witlof meer en beter onder de aandacht te brengen van de consument. "Onze consument sterft uit" werd opgemerkt. Daarmee wordt aangegeven dat de doelgroep verouderd en wordt de noodzaak aangegeven om een jonge, nieuwe doelgroep te verleiden tot witlof consumptie.


Naar aanleiding van deze discussie is afgesproken dat de Witlofcoöperatie Witcop ua het initiatief neemt om te komen tot een groep betrokkenen bij witlof die promotie op wil en kan pakken.

Witcop ondersteunt petitie voor de Tweede Kamer

'Het gewasbeschermingsmiddelenbeleid leidt zonder aanpassingen onherroepelijk tot lege schappen en slechte kwaliteit groenten. Geef ons de ruimte en de tijd om vergroening te ontwikkelen maar heb niet de illusie dat verbieden van middelen leidt tot vergroening.' Dat is de centrale boodschap van de petitie over een rationeel gewabeschermingsbeleid die 5 april is aangeboden aan de Tweede Kamer. De petitie is geïnitieerd door de spruitentelers. Deze hebben via Vollegrondsgroente.net contact gezocht met andere gewasgroepen om de petitie te ondersteunen en aan te bieden. Witcop ondersteunt deze petitie en Aik Ruiter is als bestuurslid mee geweest met de broccoli, bloemkool, sluitkool, bladgewassen en spruitentelers om de petitie aan te bieden. Daarmee wordt aandacht gevestigd op de beperkingen van het beleid. 

Maar belangrijker nog is dat informeel één op één gesprekken zijn gevoerd met Tweede Kamerleden over de beperkingen waar de teelt mee te maken heeft. De gesprekken lieten zien dat de noodzaak om kamerleden te informeren groot is. De onderwerpen die kamerleen bespreken zijn divers en ze kunnen niet alles weten. De juiste input is daarom noodzakelijk. Aik Ruiter sprak uitgebreid met Pieter Grinwis van de Christen Unie. Die gaf aan de witlofteelt goed te kennen omdat hij is opgegroeid op een akkerbouwbedrijf met witloftrekVraag nu een adviesvoucher aan  


De adviesvouchers zijn bedoelt voor adviezen over duurzame maatregelen in uw teelt.  De adviesvouchers zijn onderdeel van een overheidsregeling ter ondersteuning van onafhankelijk advies: Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe). 

 

Vollegrondsgroente.net is gecertificeerd om de adviesvouchers te verzilveren en uit te voeren. De voucher heeft een waarde van € 1.500 euro en er is geen verplichte eigen bijdrage. 

 

De voucher voor de witlofteelt wordt gebruikt om het programma Weerbaar teeltsysteem witlof te ondersteunen. In het programma 'weerbaar teeltsysteem witlof' wordt gezocht naar de inzet van laag risico middelen, biostimulanten en plantversterkers. Met de inzet van deze stoffen in combinatie met gangbare maatregelen wordt een basis gelegd voor een teeltsysteem uitvoerbaar en praktisch is en dat voldoet aan duurzaamheidswensen van de maatschappij. Dit programma is opgezet vanuit de witlofcoöperatie Witcop ua als basis voor een meerjarig onderzoek.

 

De adviesvouchers zijn bestemd voor het adviesdeel dat een essentieel resultaat is van het onderzoek.

Het advies wordt uitgewerkt specifiek in de situatie van de aanvrager.

 

Aanvragen moet door in te loggen op https://www.mijnRVO.nl

Dan kiezen voor de regeling Advies over duurzamere landbouw voor agrariërs

Aanvinken adviseur Stoll van Vollegrondsgroente.net

 

De adviesvraag is als volgt: Hoe zijn biostimulanten, plantversterkers en laag risicostoffen efficiënt in te zetten in de teelt van witlof?

Het is ook mogelijk om Vollegrondsgroente.net te machtigen om de adviesvoucher aan te vragen.Witlof biënnale

De Witlof biënnale had in 2020 georganiseerd moeten worden. Begrijpelijkerwijs is dit niet gebeurd. Onlangs is een vertegenwoordiging van Witcop in overleg geweest met de Belgische organisatoren en de Franse partner APEF. De datum voor de volgende Biënnale is vastgesteld op 7 en 8 oktober 2022. De Witlof biënnale vindt plaats in het witlofmuseum in Kampenhout.
 gewasinfo@Vollegrondsgroente.net is de berichtenservice van www.vollegrondsgroente.net. Redactionele op en aanmerkingen, persberichten, achtergronden en actualiteiten redactie@vollegrondsgroente.net

Uitgever: XPlant.nl bv, Bollemarkt 7m, 1681 PJ Zwaagdijk-Oost, kantoor@vollegrondsgroente.net

Nieuwsmail Vollegrondsgroente.net wordt verzonden aan bezoekers en geïnteresseerden van www.vollegrondsgroentenet.com en www.akkernet.net.

- Aanmelden voor automatische updates kan op www.vollegrondsgroente.net en www.akkernet.net

- Uitschrijven? Geen probleem, stuur een mail naar kantoor@vollegrondsgroente.net en u wordt direct uitgeschreven.

Copyright:

Alle rechten voorbehouden. De gegevens uit deze uitgave mogen gebruikt worden doch uitsluitend met bronvermelding. Uitgever en auteurs verklaren dat deze nieuwsbrief op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, echter kunnen de uitgever en de auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie in nieuwsmail vollegrondsgroente.net. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebasseerd zijn op bedoelde informatie.