Spruitentelers brengen zorgen over in de Tweede Kamer

"Over 2 a 3 jaar zijn de winkelschappen leeg of moeten we aangevreten product in het schap accepteren". Het antwoord van een groep vollegrondsgroentetelers na een vraag van een Tweede Kamer lid. De groentetelers waren in het Tweede Kamer gebouw om een petitie aan te bieden. In deze petitie maken de telersgroepen duidelijk dat de huidige wetgeving zorgt voor kwaliteitsverlies van het groentepakket. Dit kwaliteitsverlies leidt onherroepelijk tot vermindering van de productie en wellicht tot het wegvallen het assortiment in Nederland geproduceerde vollegrondsgroente.


Zorgen uitleggen

Het initiatief om de petitie aan te bieden is genomen door het Spruiten-collectief. Voorzitter Kasper Kleijwegt heeft afgelopen najaar een aantal informele contacten gelegd met Tweede Kamer leden waarin de zorgen zijn geuit. De reactie was: maak het breed duidelijk. Het Spruiten-collectief heeft naar aanleiding daarvan een filmpje ontwikkeld waarin de zorgen worden uitgelegd en heeft contact gelegd met andere gewasgroepen gezamenlijk een petitie aan te bieden. De witloftelers via Witlofcoöperatie Witcop, de slutikooltelers via telersvereniging RoDeKo, de bladgewassentelers in het bladgewassencollectief Bladycol en het bloemkool en broccolinetwerk van studieclub organisatie Vollegrondsgroente.net hebben de petitie mede ondertekend. Vertegenwoordigers van deze groepen hebben Kleijwegt ondersteund bij het aanbieden van de petitie aan de vice-voorzitter Laura Bromet van de landbouwcommissie van de Tweede Kamer.


"Daar is niet tegenop te innoveren"


Nieuwe systeemaanpak

Diverse landbouwwoordvoerders van de Tweede Kamer waren aanwezig en stelden gerichte vragen over de mogelijkheden en onmogelijkheden uit de petitie. De grootste zorg is dat wetgeving rond gewasbeschermingsmiddelen zorgt voor verdwijnen van middelen maar dat de alternatieven door dezelfde wetgeving geremd worden. Onderzoek op het spruitenplatform en vergelijkbare platforms in de vollegrondgroente richt zich op vergroening van het teeltsysteem. Er zijn potentiele oplossingen maar die vragen een volledig nieuwe gebruiksaanwijzing. Groene alternatieven blijken minder effectief dan synthetische. Voor de inzet van deze alternatieven moet een nieuwe systeemaanpak in de teelt ontwikkeld worden. De vollegrondsgroentetelers zijn intensief bezig met de zoektocht naar vergroening.

Tegelijkertijd zorg wetgeving er voor dat deze groene alternatieven slechts heel beperkt toegelaten worden. Wetgeving zorgt voor verboden en zorgt voor beperking van nieuwe mogelijkheden. "daar is niet tegenop te innoveren" aldus Kleijwegt.


De zorg van de vollegrondsgroentetelers brengt de telers naar de Tweede Kamer. De vragen die kamerleden stellen, tonen aan dat de noodzaak om problematiek onder de aandacht te brengen groot is. Dat betekent dat een vervolg noodzakelijk is. De kamerleden worden komende tijd uitgenodigd op o.a. het spruitenplatform om de inspanningen van de telersgroepen te laten zien en nogmaals de beperkingen van de huidige wetgeving duidelijk te maken.