Sluitkool

Koolgalmug onder de loep genomen

De koolgalmug veroorzaakt in de laatste tien jaren een toenemende schade in koolgewassen. Het praktijkonderzoekscentrum voor land- en tuinbouw in Vlaanderen Inagro heeft in 2019 en 2020 samen met een aantal participanten onderzoek

Informatiebijeenkomst: actualiteiten en weerbaarheid

Een fysieke bijeenkomst in het Dorpshuis zit er dit jaar niet in. Dat neemt niet weg dat er een aantal actuele ontwikkelingen zijn 

Verimark geeft koolplanten langdurige bescherming   

Het verbod op zaadcoating maakt de bescherming van jonge koolplanten tegen insecten lastiger. Met de trayplaatbehandeling met Verimark beschikken kooltelers over een alternatief. Praktijkproeven 

Duitser kiest voor regionaal

De Duitse consument hecht aan regionaal product maar dat is geen protectionisme 

Toename knolvoet een groot probleem

Knolvoet is een van de belangrijkste ziekten van kool. De ziekte komt al sinds de middeleeuwen voor 

Beheersing van Light Leaf Spot 

Acht jaar geleden kwam Light Leaf Spot incidenteel voor in spruiten. Langzaam breidde de ziekte zich uit.

Tips voor traybehandeling

Een vlotte weggroei zonder koolvliegschade voor een geleidelijke groei van de koolplanten. Om die vlotte weggroei te realiseren is een traybehandeling sterk aan te bevelen

Logistiek bij bouw: voorkom ergernis door juiste indeling

Logistiek is het logisch inpassen van bedrijfsactiviteiten in en rondom een gebouw, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen op het bedrijf. Het gaat over goederenbewegingen en komt dus elke dag terug. Goede logistiek betekent efficiënt, gemakkelijk en overzichtelijk werken 

Nemaslug effectief middel tegen groeiend probleem van naaktslakken

De aanwezigheid van naaktslakken leidt tot vraatschade en uitwerpselen of slijmsporen, die het gewas vervuilen. Steeds meer telers doen daarom met succes een beroep op Nemaslug aaltjes

Strategische inzet middelen bepaalt succes rupsenbestrijding 

Afgelopen jaren bleek dat ieder jaar een wisselend beeld geeft van de rupsendruk voor de meeste kooltelers in Nederland. Bij een lage druk

Alternaria

Alternaria kan worden veroorzaakt door verschillende soorten van de Alternaria schimmels

Koelen met propaan/CO2 soms interessant 

De nieuwe Europese wetgeving op het gebied van koudemiddelen sluit vanaf 2022 de mogelijkheid van inzet van een van de thans verkrijgbare synthetische koudemiddelen