Bloemkool

Potplantenproef Bloemkool

Op 22 juni vond de potplantenproef bloemkool plaats. In deze proef stonden de nieuwste rassen van de zaadfirma's. Het Gilde van de Groene Vingers heeft deze proef beoordeeld.

Eerste rapportage project "Duurzame Bloemkool"

Eerste rapportage van het vierjarig onderzoek naar het effect van niet onderwerken van strorijke stalmest in de bloemkoolteelt van Noord-Holland is nu te downloaden.

Gewasbescherming actualiteit & toekomstperspectief 

In dit webinar wordt de actualiteit van toelatingen en randvoorwaarden toegelicht maar ook wordt een doorkijk naar de toekomst gemaakt. De maatschappij verlangt verdere verduurzaming van de teelt. Daarbij is er een sterke focus op gevolgen voor het milieu en omgeving. Programma en aanmelden

Verimark geeft koolplanten langdurige bescherming   

Het verbod op zaadcoating maakt de bescherming van jonge koolplanten tegen insecten lastiger. Met de trayplaatbehandeling met Verimark beschikken kooltelers over een alternatief. Praktijkproeven 

Puzzelen met bloemkoolrassen

De pottenbloemkool 6 cm en 96-tray zijn beoordeeld.

Koolgalmug onder de loep genomen

De koolgalmug veroorzaakt in de laatste tien jaren een toenemende schade in koolgewassen. Het praktijkonderzoekscentrum voor land- en tuinbouw in Vlaanderen Inagro heeft in 2019 en 2020 samen met een aantal participanten onderzoek

Tips voor traybehandeling

Een vlotte weggroei zonder koolvliegschade voor een geleidelijke groei van de koolplanten. Om die vlotte weggroei te realiseren is een traybehandeling sterk aan te bevelen

Logistiek bij bouw: voorkom ergernis door juiste indeling

Logistiek is het logisch inpassen van bedrijfsactiviteiten in en rondom een gebouw, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen op het bedrijf. Het gaat over goederenbewegingen en komt dus elke dag terug. Goede logistiek betekent efficiënt, gemakkelijk en overzichtelijk werken

Interview Niels Botman

Ineterview met Niels Botman van kennispartner Syngenta over bloemkool

Teler in beeld

Santino de Wit

In 2020 nieuwe start rassenproeven bloemkool

Op 3 december vond de jaarlijkse bloemkoolevaluatie plaats bij Beekenkamp Plants in Lutjebroek. Tijdens deze middag is het teeltjaar 2019 geevalueerd en is de nieuwe opzet van de rassenproef voor 2020 gepresenteerd 

Teler in beeld

Ruud Slagter 

Strategische inzet middelen bepaalt succes rupsenbestrijding 

Afgelopen jaren bleek dat ieder jaar een wisselend beeld geeft van de rupsendruk voor de meeste kooltelers in Nederland. Bij een lage druk

Duurzaam bloemkool telen door bovengronds bemesten

In het kader van de kringloopvisie van het ministerie van LNV is, in opdracht van de Provincie Noord-Holland, gestart met een vierjarig onderzoek naar het effect van niet-onderwerken van strorijke stalmest in de bloemkoolteelt

Alternaria

Alternaria kan worden veroorzaakt door verschillende soorten van de Alternaria schimmels

Toename knolvoet een groot probleem

Knolvoet is een van de belangrijkste ziekten van kool. De ziekte komt al sinds de middeleeuwen voor