Bloemkool

Verimark geeft koolplanten langdurige bescherming   

Het verbod op zaadcoating maakt de bescherming van jonge koolplanten tegen insecten lastiger. Met de trayplaatbehandeling met Verimark beschikken kooltelers over een alternatief. Praktijkproeven 

Interview Niels Botman

Ineterview met Niels Botman van kennispartner Syngenta over bloemkool

Puzzelen met bloemkoolrassen

De pottenbloemkool 6 cm en 96-tray zijn beoordeeld.

In het kader van de kringloopvisie van het ministerie van LNV is, in opdracht van de Provincie Noord-Holland, gestart met een vierjarig onderzoek naar het effect van niet-onderwerken van strorijke stalmest in de bloemkoolteelt

Logistiek bij bouw: voorkom ergernis door juiste indeling

Logistiek is het logisch inpassen van bedrijfsactiviteiten in en rondom een gebouw, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen op het bedrijf. Het gaat over goederenbewegingen en komt dus elke dag terug. Goede logistiek betekent efficiënt, gemakkelijk en overzichtelijk werken

Teler in beeld

Santino de Wit

Teler in beeld

Ruud Slagter 

Alternaria

Alternaria kan worden veroorzaakt door verschillende soorten van de Alternaria schimmels

Strategische inzet middelen bepaalt succes rupsenbestrijding 

Afgelopen jaren bleek dat ieder jaar een wisselend beeld geeft van de rupsendruk voor de meeste kooltelers in Nederland. Bij een lage druk

In 2020 nieuwe start rassenproeven bloemkool

Op 3 december vond de jaarlijkse bloemkoolevaluatie plaats bij Beekenkamp Plants in Lutjebroek. Tijdens deze middag is het teeltjaar 2019 geevalueerd en is de nieuwe opzet van de rassenproef voor 2020 gepresenteerd 

Toename knolvoet een groot probleem

Knolvoet is een van de belangrijkste ziekten van kool. De ziekte komt al sinds de middeleeuwen voor