Bloemkool

Bloemkool Broccoli Contactdag 2024: Meld je nu aan!

De bloemkool- broccoli contactdag vindt plaats op vrijdag 26 januari 2023 van 13.30 – 21.00 uur. We zijn te gast bij Tolpoort Vegetables in Hoogkarspel. Meld je nu aan als bedrijf of teler!

Minor Gezonde Gewassen in de koolteelt

De opdracht aan de studenten: Gebaseerd op historische gegevens en met behulp van de nieuwste kennis over bodems en bemesting, wordt onderzocht wat de effecten zijn van de maatregelen die worden toegepast op de verbetering van de bodemgezondheid.

Registreer uw verjaagacties in FaunaSpot!

Faunaspot wordt gebruikt om de handelingen rond faunabeheer te registreren. Het is zaak dat ook de teler de acties rond faunaschade registreert. Zowel voor bejaagbare als niet bejaagbare soorten

Update Fauna in Evenwicht

In oktober 2021 is het project Fauna in Evenwicht van start gegaan. Doel: inzicht krijgen in succesvolle aanpakken om gewasschade door wild te voorkomen en te beperken. En tegelijkertijd de biodiversiteit op het land te bevorderen

Werkbezoek gedeputeerde Ilse Zaal aan Duurzaam Bloemkool R&D project

Gedeputeerde Ilse Zaal werd geïnformeerd over dit unieke project waar de effecten van het niet onderwerken van vaste strorijke mest op kleigrond worden onderzocht. 

Wiedeggen in bloemkool

De mogelijkheden van wiedeggen te zien tijdens een bijeenkomst op het demonstratiebedrijf kool

Geautomatiseerde carrouselplanter

Een gerobotiseerde plantunit opbouwen op een bestaande halfautomatische planter. Dat is het eenvoudige idee van Transplanting services

Fauna in Evenwicht van start

In dit project zetten Vollegrondsgroente.net en vijf vollegrondsgroentetelers in op het duurzaam en innovatief aanpakken in het tegengaan van de toenemende gewasschade door ganzen, eenden en hazen, waarbij tevens de biodiversiteit wordt gestimuleerd.  Lees meer

Bovengronds uitrijden vaste mest

Als de vaste mest op het land blijft liggen in plaats van de mest onder te werken, dan ontstaat er een betere interactie tussen lucht, organische stof en bodem. Dat zou moeten leiden tot toename van de organische stof in de bodem en een gunstig effect op het bodemleven. En dit zal leiden tot een betere weidevogelstand." Dit is de basisgedachte van bloemkoolteler Wim Reus die heeft geleid tot het project "Duurzame bloemkool".  

Kenniscafé brengt ervaringen én kennis wetenschappers en telers bij elkaar

De sprekers van dit kenniscafé namen de telers mee in de ontwikkelingen rondom natuurinclusief telen en het toekomstperspectief van biodiversiteit in de vollegrondsgroenteteelt.

VollegrondsgroenteSmart.net

Na een succesvolle proefperiode in 2021 hebben Vollegrondsgroente.net en SmartFarm besloten om de samenwerking te intensiveren.

Veldddagen Sakata 2021

Van 28 tot 30 september kunnen professionals uit de groentesector kennismaken met het nieuwe programma vollegrondsgroenterassen van Sakata. De velddagen vinden plaats zoals altijd

Potplantenproef Bloemkool

Op 22 juni vond de potplantenproef bloemkool plaats. In deze proef stonden de nieuwste rassen van de zaadfirma's. Het Gilde van de Groene Vingers heeft deze proef beoordeeld.

Eerste rapportage project "Duurzame Bloemkool"

Eerste rapportage van het vierjarig onderzoek naar het effect van niet onderwerken van strorijke stalmest in de bloemkoolteelt van Noord-Holland is nu te downloaden.

Gewasbescherming actualiteit & toekomstperspectief 

In dit webinar wordt de actualiteit van toelatingen en randvoorwaarden toegelicht maar ook wordt een doorkijk naar de toekomst gemaakt. De maatschappij verlangt verdere verduurzaming van de teelt. Daarbij is er een sterke focus op gevolgen voor het milieu en omgeving. Programma en aanmelden

Verimark geeft koolplanten langdurige bescherming   

Het verbod op zaadcoating maakt de bescherming van jonge koolplanten tegen insecten lastiger. Met de trayplaatbehandeling met Verimark beschikken kooltelers over een alternatief. Praktijkproeven 

Puzzelen met bloemkoolrassen

De pottenbloemkool 6 cm en 96-tray zijn beoordeeld.

Bovengronds uitrijden van vaste mest

"Als de vaste mest op het land blijft liggen in plaats van de mest onder te werken, dan ontstaat er een betere interactie tussen lucht, organische stof en bodem

Stevig acryldoek

Het oprollen van vervroegingsdoek leidt te vaak tot gaten en scheuren". En dat betekent in de praktijk meestal weggooien en nieuwe kopen

Sivanto Prime toegelaten koolgewassen

Sivanto Prime heeft een zeer snelle aanvangswerking en bestrijdt een breed spectrum aan zuigende insecten. Sivanto Prime is breed inzetbaar tegen bladluizen in alle koolteelten behalve

Bloemkoolstudieclub ondersteunt petitie in de Tweede Kamer

De bloemkoolstudieclub was aanwezig bij het aanbieden van de petitie over het gewasbeschermingsmiddelen-beleid aan de Tweede Kamer

Anders bemesten: Welke bloemkool is lekkerder en gezonder?

De invloed van het wél of niet onderwerken van vaste mest op de smaak en nutritionele waarde van bloemkool

Oogstwagens op rupsonderstellen worden populairder

Het weer wordt in Nederland steeds extremer. Dat merken de telers ook. Tijdens de oogst van broccoli en bloemkool zakken trekkers

Rapportage duurzame bloemkool

In opdracht van Provincie Noord-Holland worden onderzocht wat de invloed is van het niet onderwerken van vaste strorijke stalmest op de bodemkwaliteit, productkwaliteit

Techniek als vervanger voor arbeid

"De beschikbaarheid van arbeid is het grootse probleem voor de vollegrondsgroenteteelt. En daar wil ik oplossingen voor bieden."

Field of Innovations 2021

De rassen die Syngenta tijdens Fields of Innovation presenteert, zijn specifiek geselecteerd om duurzame bedrijfsgroei voor telers en de volledige waardeketen te bevorderen

Koolgalmug onder de loep genomen

De koolgalmug veroorzaakt in de laatste tien jaren een toenemende schade in koolgewassen. Het praktijkonderzoekscentrum voor land- en tuinbouw in Vlaanderen Inagro heeft in 2019 en 2020 samen met een aantal participanten onderzoek

Tips voor traybehandeling

Een vlotte weggroei zonder koolvliegschade voor een geleidelijke groei van de koolplanten. Om die vlotte weggroei te realiseren is een traybehandeling sterk aan te bevelen

Logistiek bij bouw: voorkom ergernis door juiste indeling

Logistiek is het logisch inpassen van bedrijfsactiviteiten in en rondom een gebouw, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen op het bedrijf. Het gaat over goederenbewegingen en komt dus elke dag terug. Goede logistiek betekent efficiënt, gemakkelijk en overzichtelijk werken

Interview Niels Botman

Ineterview met Niels Botman van kennispartner Syngenta over bloemkool

Teler in beeld

Santino de Wit

In 2020 nieuwe start rassenproeven bloemkool

Op 3 december vond de jaarlijkse bloemkoolevaluatie plaats bij Beekenkamp Plants in Lutjebroek. Tijdens deze middag is het teeltjaar 2019 geevalueerd en is de nieuwe opzet van de rassenproef voor 2020 gepresenteerd 

Teler in beeld

Ruud Slagter 

Strategische inzet middelen bepaalt succes rupsenbestrijding 

Afgelopen jaren bleek dat ieder jaar een wisselend beeld geeft van de rupsendruk voor de meeste kooltelers in Nederland. Bij een lage druk

Duurzaam bloemkool telen door bovengronds bemesten

In het kader van de kringloopvisie van het ministerie van LNV is, in opdracht van de Provincie Noord-Holland, gestart met een vierjarig onderzoek naar het effect van niet-onderwerken van strorijke stalmest in de bloemkoolteelt

Alternaria

Alternaria kan worden veroorzaakt door verschillende soorten van de Alternaria schimmels

Toename knolvoet een groot probleem

Knolvoet is een van de belangrijkste ziekten van kool. De ziekte komt al sinds de middeleeuwen voor