Gewasinfo bloemkool december 2022

Watermonitoring

Monitoring van gebruikt water voor beregening en gewasbescherming is vanaf 2023 een Major in Global Gap. Dat betekent  1 watermonster per innamepunt. Samen met het GroentenFruitHuis is een werkwijze gevonden waarin monsters van een waterstroomgebied door meerdere telers kunnen worden gebruikt. 

Meld je nu aan voor gezamenlijke watermonitoring.


Bloemkool broccoli contactdag

Vrijdag 27 januari 2023 bloemkool- broccoli contactdag.

Locatie: Pn. Slagter, Kadijkweg 43, 1619 PJ Andijk

Tijd: 14.00 uur - 21.00 uur

Opgeven kan al vast


Gedeputeerde bezoekt bloemkoolproject

Gedeputeerde Ilse Zaal werd geïnformeerd over dit unieke project waar de effecten van het niet onderwerken van vaste strorijke mest op kleigrond worden onderzocht

Ketenrisico is niet voor de teler

We gaan het 'silly season' tegemoet. De periode waarin contracten voor komend jaar moeten worden afgesloten en waarin afspraken worden gemaakt over volumes, acties, prijzen en toeslagen. Dit jaar wordt het seizoen meer 'silly' dan ooit.

 

Demonstratiebedrijf kool

Wanneer je alle dagen in de koolsector rondloopt, ontgaat je de verandering. Af en toe afstand nemen geeft overzicht op de ontwikkelingen in de koolsector. En dat leidt tot vragen die in onderzoek kunnen worden beantwoord maar ook in de vorm van demonstratie. De gedachte om een demonstratie perceel te ontwikkelen is een lang gekoesterde wens van uit Vollegrondsgroente.net. En deze wens is in vervulling gegaan. Vollegrondsgroente.net heeft samen met RoDeKo en Appelman vegetables een plan ontwikkeld voor een Demonstratiebedrijf kool. Op dit demonstratiebedrijf worden duurzame ideeën en ontwikkelingen getoond in de diversiteit van koolteelten. Het Demonstratiebedrijf kool biedt de ruimte om constructieve maatregelen in de praktijk te laten zien en te bediscussiëren. De koolteelt is een teelt met veel mogelijkheden en veel uitdagingen. Op het Demonstratiebedrijf kool zijn 50 tinten groen te zien en te beleven. De leaflet bodemleven is een van de resultaten van het demobedrijf


gewasinfo@Vollegrondsgroente.net is de berichtenservice van www.vollegrondsgroente.net. Redactionele op en aanmerkingen, persberichten, achtergronden en actualiteiten redactie@vollegrondsgroente.net

Uitgever: XPlant.nl bv, Bollenmarkt 7m, 1681 PJ Zwaagdijk-Oost, kantoor@vollegrondsgroente.net

- Aanmelden voor automatische updates kan op kantoor@vollegrondsgroente.net

- Uitschrijven? Geen probleem, stuur een mail naar kantoor@vollegrondsgroente.net en u wordt direct uitgeschreven.

Copyright:

Alle rechten voorbehouden. De gegevens uit deze uitgave mogen gebruikt worden doch uitsluitend met bronvermelding. Uitgever en auteurs verklaren dat deze nieuwsbrief op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, echter kunnen de uitgever en de auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie in nieuwsmail vollegrondsgroente.net. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebasseerd zijn op bedoelde informatie.