Watermonitoring in het collectief

Monitoring van gebruikt water voor beregening en gewasbescherming is al een aantal jaren onderdeel van het GlobalGAP-certificaat. Vanaf 2023 worden de criteria aangescherpt en wordt het nemen van 1 watermonster per innamepunt en per teelt verplicht als Major. Aangezien het innamepunt bij elk perceel anders is en er vaak meerdere teelten op 1 perceel plaats vinden, kan dit een grote kostenpost gaan worden.

Het GroentenFruitHuis is met GlobalGAP overeen gekomen dat er gebruik gemaakt mag worden van een Monitoringssysteem. Op initiatief van een groep telers zal in West-Friesland een monitoringssysteem worden ingericht waarmee de kosten worden gereduceerd.


Cruciale punten

Het grondbeginsel is dat een waterstelsel in alle watergangen een vergelijkbare waterkwaliteit heeft. Door op de cruciale punten van het waterstelsel monsters te nemen, zouden deze representatief zijn voor alle innamepunten binnen dit stelsel. De cruciale punten worden van te voren bepaald en bemonsterd door 1 partij die vervolgens ook de gegevens zal analyseren.

De teler krijgt een bewijs van deelname en heeft zodoende voldaan aan de criteria bij het controlepunt watermonitoring. De werkwijze is hierbij hetzelfde als het residu-monitorings-systeem voor gewasbeschermingsmiddelen.

Natuurlijk zal de teler ook op de hoogte worden gebracht bij een overschrijding van de toegestane limiet van 1000 Kve e-coli, zodat de nodige maatregelen kunnen worden getroffen.

Ben je geïnteresseerd in deelname aan monitoring of wil je meer informatie vul dan onderstaand formulier in.