Broccoli

Robuust teeltsysteem broccoli

Bij de teelt van de broccoli, een vollegrondsgroenteteelt, is het gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen en kunstmeststoffen tot heden toe noodzakelijk geweest om de
productierisico's alsmede uitval & kwaliteitsproblemen te voorkomen

Bloemkool Broccoli Contactdag 2024: Meld je nu aan!

De bloemkool- broccoli contactdag vindt plaats op vrijdag 26 januari 2023 van 13.30 – 21.00 uur. We zijn te gast bij Tolpoort Vegetables in Hoogkarspel. Meld je nu aan als bedrijf of teler!

Minor Gezonde Gewassen in de Broccoli

De opdracht aan de studenten: Gebaseerd op historische gegevens en met behulp van de nieuwste kennis over bodems en bemesting, wordt onderzocht wat de effecten zijn van de maatregelen die worden toegepast op de verbetering van de bodemgezondheid.

Registreer uw verjaagacties in FaunaSpot!

Faunaspot wordt gebruikt om de handelingen rond faunabeheer te registreren. Het is zaak dat ook de teler de acties rond faunaschade registreert. Zowel voor bejaagbare als niet bejaagbare soorten

Update Fauna in Evenwicht

In oktober 2021 is het project Fauna in Evenwicht van start gegaan. Doel: inzicht krijgen in succesvolle aanpakken om gewasschade door wild te voorkomen en te beperken. En tegelijkertijd de biodiversiteit op het land te bevorderen

Fauna in Evenwicht van start

In dit project zetten Vollegrondsgroente.net en vijf vollegrondsgroentetelers in op het duurzaam en innovatief aanpakken in het tegengaan van de toenemende gewasschade door ganzen, eenden en hazen, waarbij tevens de biodiversiteit wordt gestimuleerd. Lees meer 

Kenniscafé brengt ervaringen én kennis wetenschappers en telers bij elkaar

De sprekers van dit kenniscafé namen de telers mee in de ontwikkelingen rondom natuurinclusief telen en het toekomstperspectief van biodiversiteit in de vollegrondsgroenteteelt.  

VollegrondsgroenteSmart.net

Na een succesvolle proefperiode in 2021 hebben Vollegrondsgroente.net en SmartFarm besloten om de samenwerking te intensiveren.

Proef sensoren weersbestendige broccoli

In het verlengde van het project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij acht broccolitelers in Noord-Holland sensoren geplaatst om groei en oogst te verbeteren met behulp van data en technologische tools

Koolgalmug onder de loep genomen

De koolgalmug veroorzaakt in de laatste tien jaren een toenemende schade in koolgewassen. Het praktijkonderzoekscentrum voor land- en tuinbouw in Vlaanderen Inagro heeft daarom in 2019 en 2020 samen met participanten onderzoek

Tips voor traybehandeling

Een vlotte weggroei zonder koolvliegschade voor een geleidelijke groei van de koolplanten. Om die vlotte weggroei te realiseren is een traybehandeling sterk aan te bevelen

Smart Farming Broccoli

In november 2020 is het lectoraat Robotica van Hogeschool Inholland - op initiatief van Vollegrondsgroente.net- gestart met het KIEM project Smart Farming Broccoli

Logistiek bij bouw: voorkom ergernis door juiste indeling

Logistiek is het logisch inpassen van bedrijfsactiviteiten in en rondom een gebouw, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen op het bedrijf. Het gaat over goederenbewegingen en komt dus elke dag terug. Goede logistiek betekent efficiënt, gemakkelijk en overzichtelijk werken

Stevig acryldoek

Het oprollen van vervroegingsdoek leidt te vaak tot gaten en scheuren". En dat betekent in de praktijk meestal weggooien en nieuwe kopen

Wiedeggen in broccoli

De mogelijkheden van wiedeggen te zien tijdens een bijeenkomst op het demonstratiebedrijf kool

Geautomatiseerde carrouselplanter

Een gerobotiseerde plantunit opbouwen op een bestaande halfautomatische planter. Dat is het eenvoudige idee van Transplanting services

Sivanto Prime toegelaten koolgewassen

Sivanto Prime heeft een zeer snelle aanvangswerking en bestrijdt een breed spectrum aan zuigende insecten. Sivanto Prime is breed inzetbaar tegen bladluizen in alle koolteelten behalve

Broccolinetwerk ondersteunt zorgen over in de Tweede Kamer

Het broccolinetwerk ondersteunt de petitie die vollegrondsgroentetelers aanbieden aan de Tweede Kamer

Oogstwagens op rupsonderstellen worden populairder

Het weer wordt in Nederland steeds extremer. Dat merken de telers ook. Tijdens de oogst van broccoli en bloemkool bijvoorbeeld zakken trekkers

Automatisch broccoli oogsten

Automatisch oogsten van broccoli is geen nieuwe gedachte en inmiddels zijn er meerdere initiatieven om te komen tot automatische oogst techniek. Het idee is eenvoudig

Nico Hoogendoorn over deelname project Weersbestendige Broccoli

Na 3 jaar is het project Weersbestendige Broccoli afgerond. Nico Hoogendoorn over het project en de toekomst van de broccoliteelt.  

Techniek als vervanger voor arbeid

"De beschikbaarheid van arbeid is het grootse probleem voor de vollegrondsgroenteteelt. En daar wil ik oplossingen voor bieden."

Hygiënische palletboxen

Het grote voordeel van plastic palletboxen is hygiëne. Geen kraterrot en geen bron voor schadelijke ziekte kiemen.

Verimark geeft koolplanten langdurige bescherming   

Het verbod op zaadcoating maakt de bescherming van jonge koolplanten tegen insecten lastiger. Met de trayplaatbehandeling met Verimark beschikken kooltelers over een alternatief. Praktijkproeven 

Weersbestendige broccoli: samen werken aan kwaliteit

Weersbestendige broccoli: voor sommigen klinkt dat misschien logisch, voor anderen wat minder.

Koolgalmugsignalering leidt tot effectieve bestrijding

De beheersing van koolgalmug vraagt de nodige aandacht. Maak gebruik van de signaleringservice

Alternaria en stikstof in broccoli

Het project weersbestendige broccoli is afgelopen seizoen gestart met onderzoek naar rasgevoeligheid van alternaria en de invloed van N gift. Inmiddels zijn daar ook een aantal resultaten uit gekomen

Onderzoeksveld weersbestendige broccoli

Rassenvergelijking en stikstoftrappen

Ferrari automatisch plantmachine

De eerste rijtjes broccoli geplant met Ferrari automatische plantmachine. Leverancier Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman.

Teler in beeld

Mark Botman

Alternaria

Alternaria kan worden veroorzaakt door verschillende soorten van de Alternaria schimmels

Toename knolvoet een groot probleem

Knolvoet is een van de belangrijkste ziekten van kool. De ziekte komt al sinds de middeleeuwen voor 

10 rijen automatisch planten

Automatisch broccoli planten met Ferrari Futura. 10 rijen breed.

Strategische inzet middelen bepaalt succes rupsenbestrijding 

Afgelopen jaren bleek dat ieder jaar een wisselend beeld geeft van de rupsendruk voor de meeste kooltelers in Nederland. Bij een lage druk

Beeldherkenning brengt selectieve oogstrobot stap dichterbij

Handmatig oogsten van broccoli voor de verse markt is erg arbeidsintensief en omvat ongeveer 35% van de totale productiekosten. Automatisering van de oogst zou een enorme arbeids verlichting