Broccoli

Proef sensoren weersbestendige broccoli

In het verlengde van het project Weersbestendige Broccoli en in het kader van Smart Farming zijn bij drie broccolitelers in Noord-Holland sensoren geplaatst om groei en oogst te verbeteren met behulp van data en technologische tools

Koolgalmug onder de loep genomen

De koolgalmug veroorzaakt in de laatste tien jaren een toenemende schade in koolgewassen. Het praktijkonderzoekscentrum voor land- en tuinbouw in Vlaanderen Inagro heeft daarom in 2019 en 2020 samen met participanten onderzoek

Tips voor traybehandeling

Een vlotte weggroei zonder koolvliegschade voor een geleidelijke groei van de koolplanten. Om die vlotte weggroei te realiseren is een traybehandeling sterk aan te bevelen

Smart Farming Broccoli

In november 2020 is het lectoraat Robotica van Hogeschool Inholland - op initiatief van Vollegrondsgroente.net- gestart met het KIEM project Smart Farming Broccoli

Logistiek bij bouw: voorkom ergernis door juiste indeling

Logistiek is het logisch inpassen van bedrijfsactiviteiten in en rondom een gebouw, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen op het bedrijf. Het gaat over goederenbewegingen en komt dus elke dag terug. Goede logistiek betekent efficiënt, gemakkelijk en overzichtelijk werken

Hygiënische palletboxen

Het grote voordeel van plastic palletboxen is hygiëne. Geen kraterrot en geen bron voor schadelijke ziekte kiemen.

Verimark geeft koolplanten langdurige bescherming   

Het verbod op zaadcoating maakt de bescherming van jonge koolplanten tegen insecten lastiger. Met de trayplaatbehandeling met Verimark beschikken kooltelers over een alternatief. Praktijkproeven 

Weersbestendige broccoli: samen werken aan kwaliteit

Weersbestendige broccoli: voor sommigen klinkt dat misschien logisch, voor anderen wat minder.

Koolgalmugsignalering leidt tot effectieve bestrijding

De beheersing van koolgalmug vraagt de nodige aandacht. Maak gebruik van de signaleringservice

Alternaria en stikstof in broccoli

Het project weersbestendige broccoli is afgelopen seizoen gestart met onderzoek naar rasgevoeligheid van alternaria en de invloed van N gift. Inmiddels zijn daar ook een aantal resultaten uit gekomen

Onderzoeksveld weersbestendige broccoli

Rassenvergelijking en stikstoftrappen

Ferrari automatisch plantmachine

De eerste rijtjes broccoli geplant met Ferrari automatische plantmachine. Leverancier Mechanisatiebedrijf Nanne Kooiman.

Teler in beeld

Mark Botman

Alternaria

Alternaria kan worden veroorzaakt door verschillende soorten van de Alternaria schimmels

Toename knolvoet een groot probleem

Knolvoet is een van de belangrijkste ziekten van kool. De ziekte komt al sinds de middeleeuwen voor 

10 rijen automatisch planten

Automatisch broccoli planten met Ferrari Futura. 10 rijen breed.

Strategische inzet middelen bepaalt succes rupsenbestrijding 

Afgelopen jaren bleek dat ieder jaar een wisselend beeld geeft van de rupsendruk voor de meeste kooltelers in Nederland. Bij een lage druk

Beeldherkenning brengt selectieve oogstrobot stap dichterbij

Handmatig oogsten van broccoli voor de verse markt is erg arbeidsintensief en omvat ongeveer 35% van de totale productiekosten. Automatisering van de oogst zou een enorme arbeids verlichting