Gewasinfo witlof maart 2022

 

Door de beperkingen van afgelopen jaar hebben we de witlofdag in 2021 overgeslagen. Dat betekent niet dat er niets gebeurd is. Er zijn twee jaar lang demo-achtige onderzoek gedaan naar o.a. plantversterkers. De resultaten daarvan gaan we delen op de:

Witlofdag

Datum: 31 maart 2022

Locatie: Hotel Gorinchem

Programma

 

Resultaten

In ieder geval worden de bevindingen uit de demonstraties afgelopen jaar naar voren gebracht. De volgende producten hebben op het witlofplatform gelegen:

- Carpoes             - Hamerol          - Afdekking met insectengaas              - Squall             

 - Dagonis            - Trianum            - Serenade                                             - Amistar Top


Automatisering

Naast de resultaten van de demoproeven op het witlofplatform komt ook automatisering aan de orde. De exacte invulling van dit programma onderdeel wordt nog uitgewerkt.


Rassenbeoordeling

De rassenbeoordeling voor de middentrek hebben we geïntegreerd in deze bijeenkomst. Chicosem en Hazera laten de relevante rassen zien opgetrokken op 60 * 40 traybakken. De rassen worden toegelicht en bediscussieerd


Netwerken

De bijeenkomst wordt afgesloten met een buffet maaltijd waarin ruimte is voor informeel netwerken.


Jaarvergadering Witcop

Onderdeel van de agenda van deze dag is de jaarvergadering van Witcop ua die via een consultatieronde wordt ingevuld.


Vooraanmelding is nu mogelijk.


AgrinServ heeft zich als sponsor verbonden aan de witlofdag.


Een aantal toeleveranciers zal met een banner, een stand een vlag en/of een tafel zichtbaar zijn op de witlofdag
Bijgaand is een fimpje te zien van de automatische sorteerinstallatie bij Reijnpack. Het betreft automatisering van een deelproces.


Witlof biënnale

De Witlof biënnale had in 2020 georganiseerd moeten worden. Begrijpelijkerwijs is dit niet gebeurd. Onlangs is een  vertegenwoordiging van Witcop in overleg geweest met de Belgische organisatoren en de Franse partner APEF. De datum voor de volgende Biënnale is vastgesteld op 7 en 8 oktober 2022. De Witlof biënnale vindt plaats in het witlofmuseum in Kampenhout.


Witlofmineervlieg signalering als bonus in Planet Proof

Op navraag van de cooperatie heeft de Planet Proof organisatie aangegeven dat waarschuwingssystemen bonuspunten opleveren. "De toepassing van waarschuwingssystemen levert per direct 2 bonuspunten op. Dit is keuzemaatregel 2.24. De keurmerkhouder toont aan naar z'n inspecteur dat hij een systeem toepast. Het kan zijn dat een inspecteur in het begin een nieuw systeem nog niet kent en dat er dan een enkele vraag over komt, maar een gevalideerd systeem levert per direct bonuspunten op." Zowel Chicogrow als de Groene Vlieg bieden een waarschuwingsmodule aan.


Plantenpaspoort

Achtergrond informatie over het plantenpaspoort.


Leveringsvoorwaarden

De leveringsvoorwaarden zijn geactualiseerd en middels een formeel arrest van de rechtbank gedeponeerd. Het is wel zaak om in de contracten te verwijzen naar de juiste deponering. Verwijzing naar de oude voorwaarden zijn weliswaar geldig maar in de oude voorwaarden wordt verwezen naar een beheersstichting die niet meer bestaat. De leveringsvoorwaarden zijn te downloaden.

'Leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd onder nummer 6/2020 bij de rechtbank van Haarlem'gewasinfo@Vollegrondsgroente.net is de berichtenservice van www.vollegrondsgroente.net. Redactionele op en aanmerkingen, persberichten, achtergronden en actualiteiten kantoor@vollegrondsgroente.net

Uitgever: XPlant.nl bv, Bollemarkt 7m, 1681 PJ Zwaagdijk-Oost, kantoor@vollegrondsgroente.net


Gewasinfo Vollegrondsgroente.net wordt verzonden aan bezoekers en geïnteresseerden van www.vollegrondsgroente.net en www.akkerbouwnet.nl.


Uitschrijven? Geen probleem, stuur een mail naar kantoor@vollegrondsgroente.net met de tekst uitschrijven en u wordt direct uitgeschreven.


Copyright:
Alle rechten voorbehouden. De gegevens uit deze uitgave mogen gebruikt worden doch uitsluitend met bronvermelding. Uitgever en auteurs verklaren dat deze nieuwsbrief op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld, echter kunnen de uitgever en de auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie in gewasinfo van vollegrondsgroente.net. Uitgever en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebasseerd zijn op bedoelde informatie.