Plantenpaspoort voor witlof

Het plantenpaspoort geldt ook voor de witlof. In de nieuwe Europese plantgezondheidsverordening staat vermeld dat planten bedoelt om te worden uit geplant moeten worden voorzien van een plantenpaspoort. De motivatie is het inzicht in schadelijke ziektes of beestjes die via het plantenpaspoort snel te achterhalen zijn tot de bron.

Voor witlof geldt een uitzondering die specifiek voor witlof is: pennen geteeld onder contract zijn vrijgesteld van het plantenpaspoort. Randvoorwaarde is wel dat deze in Nederland geteeld en in Nederland getrokken worden. Grensoverschrijdende handel moet altijd zijn voorzien van een plantenpaspoort. Ook in geval een deel van de pennen worden verhandeld maakt plantenpaspoort deel uit van de transactie.

Het plantenpaspoort wordt gecontroleerd door de NAKTuinbouw. De partij die pennen in de handel brengt registreert zich bij de NAKTuinbouw en krijgt een registratienummer. Dit registratienummer en de traceerbarheidscode moeten fysiek volgens een gegeven format bij de verhandelde partij aanwezig zijn. De NAKTuinbouw geeft aan komend jaar één maal een administratie controle te doen en één maal een steekproefcontrole in het veld. Zo veel mogelijk worden deze controles gecontroleerd.

Dit betekent dat de witloftrekker die pennen onder contract laat telen en geen handel doet niet geregistreerd hoeft te worden. In het geval de witloftrekker wel handel doet moet de trekker geregistreerd worden. De akkerbouwer in geval van contracten valt buiten registratie voor plantenpaspoort. In België wordt de zelfde beleidslijn gehanteerd.Het plantenpaspoort is onderdeel van fytosanitaire veiligheid en is ook van toepassing op de witlof. De vrijstelling voor pennen onder contract in Nederland voorkomt administratieve handelingen die al in via de contracten zijn geborgd. Meer informatie op de websites van www.Naktuinbouw.nl.

Plantenpaspoort