Plantenpaspoort voor witlof

In de Europese plantgezondheidsverordening is afgesproken dat planten die bedoeld zijn om te worden uitgeplant, moeten worden voorzien van een plantenpaspoort. Ook de witlofpennen bestemd voor de trek zouden hier aan moeten voldoen. De witlofsector is via een brief geïnformeerd over aanmelding bij de Naktuinbouw. Een deel van de witloftrekkers hebben dit inmiddels gedaan. En in overleg met de Naktuinbouw worden deze telefonisch benaderd. Het plantenpaspoort geldt voor pennen die in de handel worden gebracht. Uitgezonderd de pennen die in opdracht van de witloftrekker worden geteeld en waar een contract onder ligt. Zodra pennen de grens over gaan binnen de EU, al dan niet met contract, zijn ze paspoortplichting. Ook deelpartijen zoals kleine maten die in de handel worden gebracht moeten van een plantenpaspoort worden voorzien. Het plantenpaspoort is een herkomstcertificering, een veldbezoek en een administratieve audit zijn onderdeel van de controle. Het plantpaspoort is een fysiek document dat onderdeel kan zijn van de kistkaart. De tekening laat zien hoe een plantenpaspoort er uit kan zien.

Inmiddels hebben ca. 30 witlof bedrijven en commissionairs zich aangemeld.

Voor degene die zich nog niet aangemeld hebben doe dit op www.naktuinbouw.nl.