Kenniscafé: Zicht op uw organische stofbalans!

Eenvoudig en kosteloos inzicht en ideeën voor verbetering 

Heeft u inzicht in uw organische stofbalans? Hoe verandert deze balans als het huidig management wordt voortgezet in de toekomst? En welk effect heeft het nemen van koolstofmaatregelen voor uw perceel en bedrijf?

Kosteloos en met weinig inspanning kunt u goed inzicht krijgen in uw organische stofbalans met de BodemCoolstof tool. In dit kenniscafé wordt uitgelegd hoe de tool werkt en hoe deze toe te passen in de bedrijfsvoering. Lector bodem Gera van Os houdt een verhaal over organische stof, bodemkwaliteit, koolstofvastlegging en carbon credits. Daarnaast wordt het lopende onderzoek naar het effect van koolstofmaatregelen en het tot stand komen van de praktijktool BodemCoolstof binnen het programma Slim Landgebruik uitgelegd door Joost Cruijsen van Wageningen UR. 

Praktijktool BodemCoolstof

Studenten van de Aeres Hogeschool te Dronten gaan in april en mei bij telers en boeren op bezoek om bij hen de praktijktool BodemCoolstof te introduceren. De perceel gegevens worden door hen ingevuld in de online tool. Hiermee krijgt de teler inzicht in de koolstof aanvoerstromen (gewasresten, organische bemesting, compost, groenbemester) en -afbraak (mineralisatie) op perceels- en bedrijfsniveau. Ook wordt de koolstofvastlegging en de totale koolstofbalans doorgerekend en kan de trend in het organische stofgehalte over de tijd worden weergegeven. De tool kan in de toekomst mogelijk ook interessant zijn voor de beloning van koolstofvastlegging, bijvoorbeeld via Carbon Credits of via het afgeven van keurmerken. De tool is eenvoudig en kosteloos te gebruiken op het platform FarmMaps (farmmaps.eu). Studenten leggen u uit hoe. Een handleiding van de tool is te vinden op het platform FarmMaps als ook op de website van Slim Landgebruik.  

Dinsdag 10 mei 2022 19.00 - 21.30

Locatie: 'T Fortuin, Dorpsstraat 190, Wervershoof

Dit kenniscafé is voor telers, aangesloten bij Vollegrondsgroente.net

Aanmelden: via www.GroenteJa.nl


Programma

19.00 Inloop, ontvangst met koffie en thee

19.15 Gera van Os, Lector Duurzaam bodembeheer, Aeres Hogeschool
Organische stof, bodemkwaliteit, koolstofvastlegging en carbon credits.

19.45 Joost Cruijsen, onderzoeker bij Wageningen Environmental Research
Onderzoek naar koolstofmaatregelen binnen het programma Slim Landgebruik

20.15 Pauze

20.30 Studenten van Aeres Hogeschool
Praktijktool BodemCoolstof;  Hoe werkt het, wat heb je eraan? Hoe gebruik je de tool in jouw duurzaamheidsregistratie?

21.30 Sluiting en napraten

Dit kenniscafé komt voort uit het programma Biodivers Perspectief, waar Vollegrondsgroente.net aan deelneemt.