Nieuwsbrief Spruiten-collectief februari 2022

Nieuwsbrief februari 2022


De analyses van het spruitkoolplatform worden gedaan en zijn deels afgerond. De afgeronde rapportages zijn beschikbaar. 
Resultatendag spruiten

Dit jaar is een fysieke resultatendag spruiten weer mogelijk. De voorbereiding worden getroffen, de locatie is vastgelegd en de datum is geprikt. Leg vast in de agenda:

Spruiten telen: uitdagingen en actualiteiten

Tijd: Woensdag 9 maart, van 16:00 tot 21:00

Locatie: Eendrachtshoeve Mijnsheerenland


Rapportage trips onderzoek

Er zijn afgelopen jaar 11 objecten onderzocht in sterk wisselende schema's. Daarbij zijn zowel chemische als groene schema's onderzocht. De resultaten wijzen op effectiviteit van schema's maar laten ook zien dat bepaalde schema's niet werken. Groen schema's zijn nog niet zomaar een alternatief voor chemische schema's. De resultaten worden op de resultatendag toegelicht.

Rapportage bladluis onderzoek

In de 10 onderzochte objecten zijn nauwelijks perzikbladluizen gevonden. Wel zijn er resultaten van overige insecten zoals melige koolluis, en witte vlieg. Uit de analyse van de verschillende schema's blijken zowel effectieve als niet effectieve middelen. Dat laat zien dat een plaag en een bestrijding bij elkaar horen en gericht moet worden toegepast. Er zijn zowel groene als chemisch-synthetische schema's getoetst. Informeren stakeholders

De contacten naar aanleiding van de berichten over de zorgen van de spruitentelers hebben geleid tot een gestructureerde aanpak. Daarbij wordt het filmpje als achtergrondinformatie gebruikt. De benadering is gericht op een aantal personen die één voor één zullen worden benaderd.

Aangesloten areaal

Het totaal areaal aangesloten bij het Spruiten-collectief is op dit moment nagenoeg 85% van het spruitenareaal in Nederland. Daarmee laten de spruitentelers zien dat ze in staat zijn om collectief samen te werken op basis van vrijwilligheid. Dat neemt niet weg dat er nog telers niet aangesloten zijn. Ze kunnen zich nog aanmelden op aanmelden@spruiten-collectief.nl.


Onderzoek 2022 in ontwikkeling

Voor 2022 staat er weer een uitgebreid onderzoeksprogramma in de planning. De invulling daarvan vindt plaats op basis van de rapportages van afgelopen jaren en de input van het bedrijfsleven en het Spruiten-collectief. Zijn er ideeën dan horen we dat graag meedenken en meepraten kan altijd: onderzoek@spruiten-collectief.nl.


Netwerken

De huidige maatschappij is een netwerk maatschappij. Zowel de spruitentelers individueel en als collectief moeten netwerken om resultaten te bereiken. Het Spruiten-collectief richt zich op kennis en kennisontwikkeling. Voor de communicatie van kennis maakt het Spruiten-collectief gebruik van initiatieven die er zijn zoals het Spruitenplatform, de studieclub van Vollegrondsgroente.net en de toeleveranciers Agrifirm, CZAV en Van Iperen. Ook de zaadbedrijven komen intensief op de teeltbedrijven en zijn onderdeel van het kennisnetwerk van Spruiten-collectief. Overigens ondersteunen al deze organisaties de gezamenlijkheid van het Spruiten-collectief.


Wensen

Zijn er aanvullende wensen of ideeën voor onderzoek of kennisontwikkeling? Geef deze dan aan op wensen@spruiten-collectief.nl.

Communicatie

De nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verspreid aan de leden. Daarnaast zal vakblad 'v/d Grond' worden gebruikt om zowel de leden als de enkele niet leden te informeren. Leden kunnen zich via de www.spruiten-collectief.nl aanmelden voor specifieke informatie over de coöperatie.

Informatie

Meer weten neem gerust contact op. Zijn er collega's die nog geen lid zijn van het Spruiten-collectief, trek ze erbij in het belang van het collectief.