Spruiten collectief als basis voor nieuwe kennis

De bijeenkomst op het spruitenplatform maakte duidelijk dat er een enorme kennisbehoefte is in de spruitenteelt en tegelijkertijd werd duidelijk dat de telers gezamenlijk verantwoordelijkheid moeten nemen voor het ontwikkelen van die kennis. Daarbij is het spruitenplatform een mooi instrument om de samenwerking tussen telers en overige bedrijfsleven te realiseren. En die samenwerking maakt het dan weer mogelijk om publiek geld in de vorm van subsidies te koppelen. De basis van deze samenwerking begint bij een collectief van telers.

Collectieve samenwerking

De spruitensector kent een historie van collectieve samenwerking. De CTS was de eerste telersvereniging die gezamenlijk werkte aan schoning en verpakken van groentegewassen. Het was de voorzitter van de toenmalige spruitencommissie die namens de spruitentelers contact zocht met de minister van landbouw om namens het collectief te werken aan een toelating voor daconil. Met spruiten vooruit staken de gezamenlijk spruitentelers de handen uit de mouwen om aandacht te genereren voor spruiten bij de consument. 

Nieuwe collectiviteit

De afgelopen jaren laat de spruitensector in zijn geheel zien dat er een nieuwe vorm van collectiviteit is ontstaan. De spruitensector in zijn geheel: van zaadbedrijf tot afzetorganisatie werkt samen in het spruitenplatform om te komen tot nieuwe oplossingen voor problemen met koolvlieg, trips, light leaf spot enz. De kerngroep spruiten haakt namens de spruitentelers aan bij de uitvoering van het spruitenplatform om sturing te geven en invloed uit te oefenen op de uitvoering en de resultaten.


Geld stuurt

Naast kennis en praktische kennis is geld een belangrijk instrument om te sturen en invloed uit te oefenen. De kerngroep doet een oproep aan het collectieve gevoel van de spruitentelers om gezamenlijk te investeren in de opbouw van nieuwe kennis tot een maximaal bedrag van € 10,- /ha.

De coöperatieve structuur waar afgelopen twee jaar aan gewerkt is, blijkt voor een kleine groep als de Nederlandse spruitentelers te veel organisatiekosten met zich mee te brengen. Vandaar dat gekozen is voor een lean en mean aanpak waarbij alle opbrengsten ter beschikking zijn van de uitvoering voor onderzoek.


Investering

Alle spruitentelers die op de hoogte willen blijven van nieuwe ontwikkelingen en slimme toepassingen zullen hun investering in het spruitencollectief terug zien komen in relevante kennis en praktische toepassingen.

Thema's

De thema's die de kerngroep vooralsnog heeft benoemd zijn:

- Trips - Koolmot

- Koolvlieg - Luis

- Aardvlooi - Er is ruimte voor aanvullende thema's.

In de bijlage een verslag in het vakblad over de activiteiten in het spruitenplatform. Dit zijn de thema's voor nu. Daarop voort bordurend worden onderzoeken gedaan naar een toekomstbestendige weerbare spruitenteelt met de inzet van groene middelen, natuurlijke bestrijders, plantversterkers enz.


Verdubbeling

Binnen deze thema's worden onderzoeken benoemd aan aanbesteed. De ervaring in gewassen als broccoli, sla, witlof, witte kool enz. leert dat de investering minimaal kan worden verdubbeld met bijdragen vanuit het bedrijfsleven en eventuele subsidies. Dat toont dat niet alleen telers maar de gehele keten zich verbindt aan collectieve zoektocht naar nieuwe kennis. En juist die collectieve samenhang is de kracht van de spruitenketen.


Investeer in onderzoek

De kerngroep roept de spruitentelers op om in te schrijven voor een investering in onderzoek van maximaal € 10,- /ha en praat mee over invulling en prioritering van de thema's. In de winterbijeenkomst op 2 maart wordt invulling gegeven aan de onderzoeken op het spruitenplatform voor 2020.

Meer weten? neem gerust contact met ons op info@spruiten-collectief.nl.