Nieuwsbrief Spruiten-collectief mei 2022

Nieuwsbrief mei 2022

 

De resultaten van het spruitkoolplatform van 2021 zijn afgerond en het nieuwe platform is geplant. Het spruiten platform blijkt niet alleen waardevol voor onderzoeksresultaten maar ook waardevol om de uitdagingen van de spruitensector te laten zien.


Petitie

Het initiatief om de petitie aan te bieden is genomen door het Spruiten-collectief. Voorzitter Kasper Kleijwegt heeft afgelopen najaar een aantal informele contacten gelegd met Tweede Kamer leden waarin de zorgen zijn geuit. De reactie was: maak het breed duidelijk. Het Spruiten-collectief heeft naar aanleiding daarvan een filmpje ontwikkeld waarin de zorgen worden uitgelegd en heeft contact gelegd met andere gewasgroepen gezamenlijk een petitie aan te bieden. Naar aanleiding van de diverse contacten heeft een vertegenwoordiging van de BoerBurgerBeweging een bezoek gebracht aan het Spruitenplatform.


Rapportage koolwittevlieg onderzoek

Er is in 2021 een uitgebreide proef geweest met maar leifst 19 objecten. Zowel chemische als groene schema's zijn daarbij onderzocht. De druk op het spruitenplatform was groot. Dat bracht leidt tot de conclusie dat bij extreme druk er voor nu geen afdoende bescherming mogelijk is.

 

Aangesloten areaal

Het totaal areaal aangesloten bij het Spruiten-collectief is op dit moment ruim 85% van het spruitenareaal in Nederland. Daarmee laten de spruitentelers zien dat ze in staat zijn om collectief samen te werken op basis van vrijwilligheid. Dat neemt niet weg dat er nog telers niet aangesloten zijn. Ze kunnen zich nog aanmelden op aanmelden@spruiten-collectief.nl

 

 

Spruitenplatform 2022


Het grootste deel van het spruitenplatform in 2022 is inmiddels al weer geplant. Er liggen objecten in de thema's trips, koolwittevlieg, luizen en slakken. Deze thema's zijn opgedeeld in 44 objecten. Het Spruiten-collectief legt de basisfinanciering voor dit onderzoek. Daarnaast financiert ook het bedrijfsleven aan dit onderzoek. Deze opzet betekent dat het budget verviervoudigd. 
In 2022 brengt Syngenta Seeds een proef in met een resistent ras. Daarmee wordt ook rassenvergelijking onderdeel van het spruitenplatform.


De volgende partijen financieren mee aan het spruitenplatform:

Agrifirm, Basf, Bakker Barendrecht, Bayer, Belchim, Cebeco Agro, Certis, Corteva, CZAV, Van Iperen, Ecostyle, FMC, Modify, Nufarm, Oro Agri, Pireco en Syngenta.Duurzame koolteelt

Naast de onderzoeken vanuit het Spruiten-collectief en het bedrijfsleven ligt er ook onderzoek vanuit de topsector Tuinbouw en Uitgangsmateriaal. Deze PPS (PubliekPrivateSamenwerking) wordt voor de spruiten dit jaar voor een deel ingericht op vitaliteit van rassen. Daarnaast behelst de Duurzame Koolteelt ook onderzoek naar natuurlijke vijanden en evenwicht tussen nuttige en schadelijke insecten.

De  uitvoering van het Spruitenplatform en Duurzame Koolteelt is in handen van Vertify

 

 

Wensen

Zijn er aanvullende wensen of ideeën voor onderzoek of kennisontwikkeling? Geef deze dan aan op wensen@spruiten-collectief.nl.

 

 

 

Communicatie

De nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verspreid aan de leden. Daarnaast zal vakblad ‘v/d Grond’ worden gebruikt om zowel de leden als de enkele niet leden te informeren. Leden kunnen zich via de www.spruiten-collectief.nl aanmelden voor specifieke informatie over het collectief.

 


Informatie

Meer weten neem gerust contact op. Zijn er collega’s die nog geen lid zijn van het Spruiten-collectief, trek ze erbij in het belang van het collectief. Aanmelden@Spruiten-collectief.nl