Nieuwsbrief Spruiten-collectief mei

 

 

Nieuwsbrief mei 2021

 

De situatie afgelopen maanden heeft er voor gezorgd dat de onderlinge contacten vooral digitaal plaatsvonden. Ondanks deze beperkingen zijn er wel degelijk een aantal zaken waar het Spruiten-collectief zich druk voor heeft gemaakt afgelopen tijd. Daarbij is weer te zien dat samenwerking binnen het Spruiten-collectief verder gaat dan alleen nieuwe kennis ontwikkelen in de vorm van onderzoek.

 

Digitale spruitenbijeenkomst op 1 maart

De gewasbeschermingsavond voor de spruiten was noodgedwongen digitaal. Er waren maar liefst 92 deelnemers aan deze bijeenkomst. De bijeenkomst staat nog steeds online.Onderzoeken 2021

Inmiddels zijn de onderzoeken voor 2021 geplant op het spruitenplatform.

 De onderzoeksthema's zijn:

*       Een proef gericht op insectenbestrijding in een voor trips gevoelig ras

*       Een proef gericht op beheersing van koolwittevlieg

*       Fungicidenproef met speciale aandacht voor residuarme teelt

*       Een slakkenproef

*       Een proef gericht op beheersing van luizen

*       Een proef om aardvlooien te beheersen is in ontwikkeling

 Inmiddels zijn alle objecten geplant. Vanuit de praktijk is een perceel aangedragen met een hoge druk van aardvlooien op dit moment worden de participanten gevraagd hierin te participeren. 

Inmiddels zijn alle objecten geplant. Vanuit de praktijk is een perceel aangedragen met een hoge druk van aardvlooien op dit moment worden de participanten gevraagd hierin te participeren. 


Onderzoek 2021 groter dan ooit

Het spruitenplatform ligt in 2021 wederom in Mijnsheerenland op het bedrijf van Kleijwegt. Er is een groot proefveld aangelegd. Het spruitenplatform bestaat uit maar liefst 53 objecten waarbij in de fungicideproeven de meeste objecten zijn aangelegd. Met 53 objecten en 15 bedrijfsleven participanten is het spruitenplatform groter dan ooit.

Na een offerte ronde met drie onderzoeksinstellingen is onderzoekscentrum Vertify uit de bus gekomen als de meest geschikte partij voor uitvoering van het praktijkdeel in het spruitenplatform. Mede door de inbreng van het topsector project duurzame koolteelt op het spruitenplatform
Duurzame Koolteelt

Het andere deel op het spruitenplatform is de uitvoering van Duurzame Koolteelt. In Duurzame Kool Teelt wordt gezocht naar een systeemaanpak waarin plantweerbaarheid en biostimulanten in combinatie met gunstige omstandigheden leiden tot optimale teeltsystemen. Ook weerbaarheid van rassen is onderdeel van de proeven. Onderdeel van Duurzame Koolteelt is signaleren en lokken van insecten d.m.v. hormoonvallen.


 Het spruiten-collectief is initiatiefnemer van het spruitenplatform en is participant in Duurzame Koolteelt. Duurzame Koolteelt is een zogenaamde PPS waarbij de overheid via de topsectoren subsidie geeft aan onderzoek dat wordt gedragen door het bedrijfsleven. Grofweg subsidieert de overheid voor iedere Euro van het bedrijfsleven een extra Euro. Duurzame koolteelt gaat ook over de ander koolsoorten. Voor Duurzame Koolteelt is onderzoeksstation Vertify de aangewezen uitvoerder.

Leden die mee willen praten en denken over de invulling van onderzoek kunnen zich aanmelden via onderzoek@spruiten-collectief.nl.

Enquête NMA

En door de aanwezigheid en de zichtbaarheid van het collectief is het Spruiten-collectief ook aanspreekpunt voor anderen. Een mooi voorbeeld daarvan is het contact dat Wageningen Economic Research (voorheen LEI) afgelopen maand zocht met het Spruiten-collectief. Deze afdeling van de WUR heeft van de NMA een opdracht gekregen om een onderzoek naar problemen met prijsvorming en verduurzaming in de keten. Een van de ketens die in het onderzoek worden uitgelicht is de spruitenketen. De deelnemers aan het Spruiten-collectief zijn gevraagd een enquête in te vullen om de eigen ervaring met prijsvorming en duurzaamheid weer te geven. Dat heeft geleid tot een constructief gesprek met de projectleiding waarbij duidelijk is gemaakt dat de afzet van spruiten niet te vergelijken is met willekeuring welke andere agrarische producten. Dit gesprek resulteerde in een vervolgactie waarbij een aantal telers worden geïnterviewd. Een mooi voorbeeld waarbij een zichtbaar collectief in staat is om een eigen geluid te laten horen.

 

 

Aangesloten areaal

Het totaal areaal aangesloten bij het Spruiten-collectief is op dit moment nagenoeg 80% van het spruitenareaal in Nederland. Daarmee laten de spruitentelers zien dat ze in staat zijn om collectief samen te werken op basis van vrijwilligheid. Dat neemt niet weg dat er nog telers niet aangesloten zijn. Ze kunnen zich nog aanmelden op aanmelden@spruiten-collectief.nl

 

 

Knelpunten oplossen dankzij spruitensector

Het Spruiten-collectief is vertegenwoordigd in de middelenwerkgroep van LTO en het collectief heeft direct contact met de beleidsspecialist van het GroentenFruit Huis. Dat betekent dat er routes open liggen maar toelating van middelen vraagt altijd een stof specifieke route. Daarvoor is contact met de toelatingshouder zeker zo belangrijk als inzicht in de juiste route. Belangrijk daarvoor is wel dat de coöperatie gevoed wordt. Dat kan via mailadres: knelpunt@spruiten-collectief.nl.___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Vraag nu een adviesvoucher aan ter ondersteuning van het spruitenplatform


De adviesvouchers zijn bedoelt voor adviezen over duurzame maatregelen in uw teelt.  De adviesvouchers zijn onderdeel van een overheidsregeling ter ondersteuning van onafhankelijk advies: Subsidieregeling Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (Sabe). 

 

Vollegrondsgroente.net is gecertificeerd om de adviesvouchers te verzilveren en uit te voeren. De voucher heeft een waarde van € 1.500 euro en er is geen verplichte eigen bijdrage. 

 

De voucher voor de spruitenteelt wordt gebruikt om de vertaling te maken van het spruitenplatform naar toepassing in de spruitenpraktijk. Op het spruitenplatform wordt een combinatie gemaakt van gangbare teeltmethoden en nieuwe duurzame maatregelen. Het doel is om een praktische totaalaanpak te ontwikkelen die voldoet aan duurzaamheidswensen van de maatschappij. Het spruitenplatform is een initiatief van het Spruiten-collectief.

 

De adviesvraag is als volgt: Hoe zijn de resultaten van het spruitenplatform op gebied van insectenbeheer efficiënt in te zetten in de teelt van spruiten.

 

Aanvragen moet door in te loggen op https://www.mijnRVO.nl

Dan kiezen voor de regeling Advies over duurzamere landbouw voor agrariërs

Aanvinken adviseur Stoll van Vollegrondsgroente.net


Het is ook mogelijk om Vollegrondsgroente.net te machtigen om de adviesvoucher aan te vragen.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 

Netwerken

De huidige maatschappij is een netwerk maatschappij. Zowel de spruitentelers individueel en als collectief moeten netwerken om resultaten te bereiken. Het Spruiten-collectief richt zich op kennis en kennisontwikkeling. Voor de communicatie van kennis maakt het Spruiten-collectief gebruik van initiatieven die er zijn zoals het Spruitenplatform, de studieclub van Vollegrondsgroente.net en de toeleveranciers Agrifirm, CZAV en Van Iperen. Ook de zaadbedrijven komen intensief op de teeltbedrijven en zijn onderdeel van het kennisnetwerk van Spruiten-collectief. Overigens ondersteunen al deze organisaties de gezamenlijkheid van het Spruiten-collectief.

 

 

Wensen

Zijn er aanvullende wensen of ideeën voor onderzoek of kennisontwikkeling? Geef deze dan aan op wensen@spruiten-collectief.nl.

 

Communicatie

De nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verspreid aan de leden. Daarnaast zal vakblad ‘v/d Grond’ worden gebruikt om zowel de leden als de enkele niet leden te informeren. Leden kunnen zich via de www.spruiten-collectief.nl aanmelden voor specifieke informatie over de coöperatie.

 

Informatie

Meer weten neem gerust contact op. Zijn er collega’s die nog geen lid zijn van het Spruiten-collectief, trek ze erbij in het belang van het collectief.