Prijsvorming en verduurzaming van spruiten in belangrijk verkiezingsjaar

Boeren en tuinders onder druk in coronajaar

Er komt veel op de boeren en tuinders af; in het coronajaar 2020 stonden de prijzen van sommige producten flink onder druk door verschuivingen in internationale handelsstromen, sluiting van de horeca, en ook de onzekerheid omtrent de Brexit. De Agro-Nutri Monitor is een belangrijk instrument voor de overheid om inzichten te verwerven over de stand van zaken in de voedingsmiddelenketens en de positie van boeren en tuinders en andere ketenpartijen. Daarbij komt dat ketens in rap tempo verduurzamen. Duurzaamheidseisen van afnemers in binnen- en buitenland worden aangescherpt waardoor agrarische ondernemers steeds scherpere keuzes moeten maken over de afzetkanalen die ze willen beleveren. Aan de ene kant levert een keuze voor het retailkanaal vaak een vastere afzetrelatie op. Aan de andere kant moeten boeren daarvoor aan extra eisen voldoen en wordt de vrijheid van keuze voor verschillende afnemers beperkt. Dit dilemma voor boeren en tuinders werd ook al in de eerste Agro-Nutri Monitor benoemd.

Tweede Agro-Nutri Monitor van start

Op dit moment voeren Geelen Consultancy en Wageningen Economic Research een groot online onderzoek uit onder boeren en tuinders over prijsvorming en duurzaamheid. Dit onderzoek maakt deel uit van de tweede Agro-Nutri Monitor van de Autoriteit Consument & Markt waarin de prijsvorming in een aantal voedingsmiddelenketens centraal staat. Specifiek is de vraag welke problemen in de prijsvorming spelen en welke belemmeringen er zijn voor verdere verduurzaming. Tot nu toe hebben ruim 600 boeren en tuinders het online onderzoek ingevuld, maar het onderzoek is pas vrijdag 26 februari van start gegaan en deelnemen kan nog steeds.

De onderzoekers roepen zoveel mogelijk vleesvarkenshouders en tuinders van vooral spruiten, tomaten en perenop om deel te nemen aan het online onderzoek. Alleen zo kan een duidelijk beeld ontstaan van de prijsvorming rond deze producten. Ook zoeken de onderzoekers naar biologische boeren en tuinders om zo voldoende respons in die groep te realiseren.

Verkiezingen zijn heel belangrijk voor de agrarische sector

Voor boeren en tuinders is het des te belangrijker welke partijen met de Tweede Kamerverkiezingen gaan winnen. In het voedseldebat van 23 februari bleek dat de meeste partijen onderschrijven dat de positie van boeren en tuinders in de keten zwak is; deel bleek dat ook uit de eerste Agro-Nutri Monitor. Maar de manier waarop de partijen de toekomst van de landbouw zien verschilt. Met name op het gebied van duurzaamheid zijn er heel verschillende keuzes van partijen. In het Voedseldebat bleek ook dat de ketenpartijen elkaar vinden in de oproep aan het nieuwe kabinet om oog te hebben voor de rol van alle partijen in de keten bij het vaststellen van nieuw beleid.

Nieuwe producten in tweede Agro-Nutri Monitor

Minister Schouten van LNV heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) gevraagd om de prijsvorming in de keten inzichtelijker te maken en om eventuele problemen bij de prijsvorming aan het licht te brengen. Ook geeft het onderzoek een beeld van kosten en belemmeringen om te verduurzamen. De tweede Agro-Nutri Monitor die in juli 2021 afgerond zal worden, belicht de problemen voor boeren om te verduurzamen, en ook de verschillende rollen en moeilijkheden waar de verschillende partijen mee kampen. In de Monitor komen de agrarische sectoren melk, varkensvlees, uien, peren en tomaten weer aan bod. Nieuw in de tweede monitor zijn: consumptie-aardappelen en spruitkool.

Oproep tot deelname

Vrijdag 5 maart ontvangen de boeren en tuinders wederom een verzoek per e-mail om deel te nemen aan dit belangrijk onderzoek voor de sector. Het is in het belang van de boeren en tuinders om deel te nemen aan dit onderzoek. Hoe hoger de respons, hoe sterker de onderzoeksresultaten. Ook boeren en tuinders die geen mail ontvangen kunnen via www.geelen-consultancy.nl/prijsvorming deelnemen.