Nieuwsbrief Spruiten-collectief januari 2022


Nieuwsbrief januari 2022

 

Voor alle deelnemers aan het Spruiten-collectief de beste wensen voor 202


'De spruitentelers maken zich zorgen': film met feiten

Afgelopen periode zijn we bezig geweest om een film met feiten te produceren waarin de zorgen over de (on)mogelijkheden om spruiten te telen worden geuit. Vorige week is de film opgeleverd en als deelnemer van het Spruiten-collectief behoor je de eersten die het te zien krijgen. Deze film is bedoelt om de maatschappij en de politiek te informeren over de beperkingen die er zijn om goede spruiten te telen. De boodschap is dat we politieke beslissingen willen op basis van ratio i.p.v. emotie. "Handhaven van huidig beleid leidt binnen twee jaar tot voedselschaarste". We hebben een communicatieplan opgesteld waarbij we het juiste moment en de juiste situatie gebruiken om de film te tonen. De kracht van dit plan zit in het juiste moment. We vragen dan ook om de film niet nu breed te verspreiden want dat gaat ten koste van de kracht van de boodschap op het juiste moment.

                                                                                                      Resultatenbijeenkomst

Alle waarnemingen op het spruitenplatform zijn gedaan en worden verwerkt tot een waardevolle rapportage. Deze resultaten willen we graag delen in de eerste week van maart. Uiteraard doen we dit bij voorkeur in de Eendrachtshoeve maar we zijn afhankelijk van regelgeving. Zodra we een definitieve datum hebben laten we het weten.


Spruitendag

Ook de spruitendag die we aanvankelijk op 27 november hebben geplanned zouden we graag begin maart door laten gaan. Alle voorbereidingen zijn getroffen maar we zijn afhankelijk van omstandigheden en zullen deze nauwgezet volgen.


Relatie tuinder afzet en duurzaamheid

Afgelopen jaar hebben de deelnemers van het Spruiten-collectief de kans gekregen om mee te doen aan de enquête van de Agro-Nutri monitor 2021. Het grootste deel van de leden hebben de kans gepakt om de eigen ervaringen met duurzaamheid en afzet in te vullen in deze enquête. De conclusies zijn op verschillende manieren te interpreteren. Een slechte verstaander kan bijvoorbeeld lezen dat biologisch een hogere marge op levert dan gangbaar. De nuances dat de markt leidend is staan weliswaar in de rapportage maar vraagt wel de nodige studie. De rapportage maakt wel duidelijk dat duurzaamheidsinspanning niet beperkt worden door de tuinders. De marktpotentie van bijvoorbeeld 'on the way to Planet Proof' blijkt o.a. de beperkende factor in verdere verduurzaming.


Onderzoek 2022 in ontwikkeling

Voor 2022 staat er weer een uitgebreid onderzoeksprogramma in de planning. De invulling daarvan vindt plaats op basis van de rapportages van afgelopen jaren en de input van het bedrijfsleven en het Spruiten-collectief. Zijn er ideen dan horen we dat graag meedenken en meepraten kan altijd: onderzoek@spruiten-collectief.nl.


Aangesloten areaal

Het totaal areaal aangesloten bij het Spruiten-collectief is op dit moment ruim 85% van het spruitenareaal in Nederland. Daarmee laten de spruitentelers zien dat ze in staat zijn om collectief samen te werken op basis van vrijwilligheid. Dat neemt niet weg dat er nog telers niet aangesloten zijn. Ze kunnen zich nog aanmelden op aanmelden@spruiten-collectief.nl.


                                                                                                      Knelpunten oplossen dankzij spruitensector

Het Spruiten-collectief is vertegenwoordigd in de middelenwerkgroep van LTO en het collectief heeft direct contact met de beleidsspecialist van het GroentenFruit Huis. Dat betekent dat er routes open liggen maar toelating van middelen vraagt altijd een stof specifieke route. Daarvoor is contact met de toelatingshouder zeker zo belangrijk als inzicht in de juiste route. Belangrijk daarvoor is wel dat de coöperatie gevoed wordt. Dat kan via mailadres: knelpunt@spruiten-collectief.nl.Netwerken

De huidige maatschappij is een netwerk maatschappij. Zowel de spruitentelers individueel en als collectief moeten netwerken om resultaten te bereiken. Het Spruiten-collectief richt zich op kennis en kennisontwikkeling. Voor de communicatie van kennis maakt het Spruiten-collectief gebruik van initiatieven die er zijn zoals het Spruitenplatform, de studieclub van Vollegrondsgroente.net en de toeleveranciers Agrifirm, CZAV en Van Iperen. Ook de zaadbedrijven komen intensief op de teeltbedrijven en zijn onderdeel van het kennisnetwerk van Spruiten-collectief. Overigens ondersteunen al deze organisaties de gezamenlijkheid van het Spruiten-collectief.


Wensen

Zijn er aanvullende wensen of ideeën voor onderzoek of kennisontwikkeling? Geef deze dan aan op wensen@spruiten-collectief.nl.


Communicatie

De nieuwsbrief zal een aantal maal per jaar worden verspreid aan de leden. Daarnaast zal vakblad 'v/d Grond' worden gebruikt om zowel de leden als de enkele niet leden te informeren. Leden kunnen zich via de www.spruiten-collectief.nl aanmelden voor specifieke informatie over de coöperatie.


Informatie

Meer weten neem gerust contact op. Zijn er collega's die nog geen lid zijn van het Spruiten-collectief, trek ze erbij in het belang van het collectief.