Peen

Pompen en hozen

Water is een belangrijk onderwerp in de teelt van peen. Ondanks de mogelijkheden van de peen plant om diep te wortelen en het water op te zoeken, blijkt toch dat water gift een essentiële teeltmaatregel

Open dag peen

Peenacademie over bemesting

Afgelopen jaar hebben de leden van de peenacademie de bemestingsgegevens verzameld. De reden van het verzamelen was de constatering dat o.a. de N-giften per teler sterk van elkaar afwijken

Bewaren is sturen met lucht

Bewaren om het product in de juiste conditie te houden gebeurt altijd met behulp van lucht

Bemesting is een van de thema's die dicht bij de dagelijkse praktijk blijft. De peenteelt kent geen adviesbasis voor stikstof qua bemesting

Beoordeling monsters Peenacademie

In het project Peenacademie zijn afgelopen maart een zestal monsters uit de bewaring van verschillende telers beoordeeld

Logistiek bij bouw: voorkom ergernis door juiste indeling

Logistiek is het logisch inpassen van bedrijfsactiviteiten in en rondom een gebouw, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen op het bedrijf. Het gaat over goederenbewegingen en komt dus elke dag terug. Goede logistiek betekent efficiënt, gemakkelijk en overzichtelijk werken 

Uienolie tegen wortelvlieg

Uienolie is onlangs geregistreerd als basisstof. Dat betekent dat uienolie ingezet mag worden in de teelt van gewassen voor de wering van wortelvlieg in knolselderij en wortelgewassen

Lage dosering onkruidbestrijding

Het onderzoeksveld dat tijdens de open dag peen op 9 oktober te bezoeken is laat innovaties zien

Goed bewaren vraagt net zoveel aandacht als telen

Gedurende het bewaarseizoen kan zomaar 10% van het gewicht van de partij weg zijn

Trianum in een hybride toepassing

In een bijeenkomst van de peenacademie is onlangs uitleg gegeven over de werking van Trianum.

EVR

Peen zaaien op een lint

Zaad op linten (of breder op een mat) is een manier van telen die al heel lang bekend is. Maar hoe werkt dat in peen?

Peenacademie

Koelen met propaan/CO2 soms interessant 

De nieuwe Europese wetgeving op het gebied van koudemiddelen sluit vanaf 2022 de mogelijkheid van inzet van een van de thans verkrijgbare synthetische koudemiddelen