Precisiespuittechniek

Iedere revolutie heeft een technische oorsprong. Als we naar een revolutie van het landbouwsysteem onderweg zijn dan zal de beschikbare techniek een belangrijke functie hebben. Eén van de mooie technische toepassingen die afgelopen jaren ontwikkeld zijn is te vatten onder precisiespuiten. Inmiddels zijn er een aantal interessante technieken beschikbaar die mogelijkheden bieden voor een betere benutting van de middelen in combinatie met een besparing van de middelen.


Verneveld

Spuittechniek is op de peen dag één van de dragende thema's. In onderzoek wordt bekeken wat het effect van de spuittechniek is op de verdeling, bedekking en indringing in de peen. Dit onderzoek is met name relevant voor contactfungiciden en middelen die fijn dienen te worden verneveld over het gewas. In dit onderzoek worden praktijk realistische systemen vergeleken waaronder luchtondersteuning en de Wingssprayer.


De technische focus op spuittechniek is de afgelopen jaren sterk gericht op driftreductie. Een focus op basis van wetgeving die maar ten dele leidt tot een meer effectieve techniek. Het is tijd om de nieuwe precisie techniek te begrijpen en toe te passen in de bescherming van de planten. De noodzaak om effectiever met gewasbeschermingsmiddelen om te gaan is niet alleen vanuit maatschappelijk belang noodzakelijk. Ook vanuit financieel oogpunt is minder middel gebruiken interessant. De techniek leent zich er voor om beide doelen te realiseren.