Stikstoftrappen in onderzoek

Bemesting is een van de thema's die dicht bij de dagelijkse praktijk blijft. Uit analyse van de gegevens van de deelnemers aan het peenplatfom blijkt dat er grote verschillen zitten in de meststof giften. Daarbij komt dat de relatie tussen gift en opbrengst nauwelijks te achterhalen is. Er is behoefte aan een deugdelijk advies voor bemesting van peen. Er zijn dan ook meerdere bemestingsonderzoeken te zien op de open dag van 9 oktober.

Stikstof
De peenteelt kent geen adviesbasis voor stikstof qua bemesting zoals bijvoorbeeld de aardappels en de suikerbieten dat wel kennen. We zien in de praktijk allerlei bemestingniveaus met stikstof terug. Ook de totale benadering van momenten van bemesten zien we in de praktijk verschillen. De één doet een basisbemesting, een ander geen basisbemesting en alleen bijgeven in het seizoen.

Stikstoftrappen
In de aangelegde sikstofproef wordt voornamelijk gekeken naar verschillende stikstoftrappen. Om te kijken of er verschillen waarneembaar zijn trappen van 0 kg 50 kg en 200 kg zuivere N in de vergelijking liggen. Naast visuele beoordeling gaan we gedeelte oprooien en in de winter beoordelen op verschillen. Ook ligt er een "standaard" object met 2 x 185 kg KAS op respectievelijk 50 dagen en 80 dagen na zaai (100 kg N zuiver in totaal).
Daarnaast ligt er een object met langzaam vrijkomende stikstof in van OCI met hun Exacote. Daar wordt in 1 keer alles gegeven (345 kg Exacote is ca 100 kg N). Voordeel van deze methode is het arbeidsbesparing en minder uitspoeling van nutriënten door langzame vrijgave van mineralen door de coating.

Experimenteel
Andere bemestingsobjecten zijn meer experimentele objecten in de vorm van zogenaamde MXSER 7-13-9 microgranulaat van de firma Olmix in en een EVR object van Jadis Agri om te kijken wat er eventueel mogelijk is en welke effecten we mogelijk terugzien.
Het Olmix object is met het zaaien met de granulaatstrooier op de zaaimachine in de veur meegegeven. De wortelgroei en daarmee de beginontwikkeling wordt beter gestimuleerd, waardoor de plant makkelijker weg groeit en weerbaarder is tegen allerlei ziektes.


Het Jadis Agri object bestaat uit een grondbehandeling en een 10-tal bespuitingen over het gewas. Het extract van de Yucca plant is een soort zeep (saponine). Die helpt de plant tegen stress voor onder andere kou, warmte, bodemverdichting, zout. Tevens bevat het eigenschappen die bodemverbeterend werken.Het gebrek aan een adviesbasis vraagt veel flexibiliteit van de peenteler. Onderzoek te zien op de open dag helpt om de praktijkervaring te koppelen aan nieuwe kennis.

Niek Vedelaar, Delphy