Webinar: actualiteit & toekomstperspectief

In 'normale' tijden organiseert Vollegrondsgroente.net in februari een kennisbijeenkomst over gewasbescherming. Dat doen we nu digitaal in samenwerking met CAV Agrotheek.

In deze bijeenkomst wordt de actualiteit van toelatingen en randvoorwaarden toegelicht maar ook wordt een doorkijk naar de toekomst gemaakt. De maatschappij verlangt verdere verduurzaming van de teelt. Daarbij is er een sterke focus op gevolgen voor het milieu en omgeving.

De afzetpartijen focussen nog steeds op zo weinig mogelijk residu. Maar de consument wil geen concessies doen aan de kwaliteit. Een ingewikkelde tweespalt voor de teler. Kennis van de actualiteit en inzicht in de toekomstperspectieven zijn noodzakelijk om als teler de uitdagingen aan te kunnen.

Onderdeel van deze uitdaging is ook een zoektocht naar alternatieve teeltsystemen. Vollegrondsgroente.net is betrokken bij een aantal initiatieven -waaronder het programma Biodivers Perspectief- waarin de zoektocht naar duurzame teeltsystemen centraal staan.

Deze bijeenkomst is exclusief voor leden van Vollegrondsgroente.net.

Datum: Woensdag 24 februari van 14.00- 15.30 uur

Locatie: Online via Teams

Meld hier aan

Na aanmelding ontvangt u rond 22 februari een link met de uitnodiging voor de vergadering.

Programma:

14.00 Opening en welkom doorVollegrondsgroente.net

14.05 Naar een weerbaar teeltsysteem; ontwikkeling programma kennis & innovatie

Presentatie door Vollegrondsgroente.net

13.20 Stand van zaken huidige middelen. Wat zijn de verwachtingen voor de toekomst? Wat zijn de (on)mogelijkheden op korte en lange termijn? Door Nico Van Langen, CAV Agrotheek

14.40 Uitvoeringsagenda Toekomstvisie gewasbescherming 2030: wat voor impact heeft het beleid van de overheid op het telen in de toekomst? Door André van der Weijde CAV Agrotheek

14.55 Ruimte voor vragen

15.00 Sluiting